TradeIdee Vopak: de PutSpread

vopak

Vopak is vorige week na de publicatie van de kwartaalcijfers hard omhoog gegaan. Deze stijging was kortstondig en de koers is inmiddels weer terug bij af. Voor onze portefeuille hebben we een neerwaartse bescherming gezocht middels een put spread op Vopak. De koers noteert op uurbasis onder de Ichimoku Cloud die nu weerstand biedt tussen de €46 en €47. Een koers onder de cloud geeft een ‘bearish’ sentiment aan. Steun kunnen we vinden rond €43. Wij zien wel dalingspotentieel richting de €43 in de komende maanden. Onderstaand zullen we de opgezette put spread uitleggen en aangeven wat het potentiële rendement bedraagt en waar het risico ligt.

Wat is een Put Spread?    
Bij een put spread gaat u een directionele trade aan met de visie dat een aandeel gaat dalen. We kopen in dit geval een put en schrijven een put met een lagere prijs.

Put Spread Vopak

putspread

Optie Trade:
Koop :                             1 VPK JUN  Put 46 @ €1,40
Verkoop (schrijf):      1 VPK JUN  Put 42 @ €0,40

Op basis van bovenstaande trade betalen we €1,40 en ontvangen €0,40. We betalen dus per saldo 1*100= €100. Dit is het maximum wat we kunnen verliezen.

Het break-even-point bedraagt €46 minus de betaalde premie van €1 = €45. Onder €45 verdienen we €100 per €1-daling tot €42.

De maximale winst bij een expiratiekoes van €42 of lager, bedraagt €300 zijnde: (€46 – €42) – betaalde premie ad €1= €3 maal 100.

Disclaimer
Het OptieAcademy-team heeft een positie in
Vopak. Posities kunnen wijzigen al naar gelang de marktomstandigheden. De auteurs leveren bijdragen op persoonlijke titel. De informatie op deze website is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

tradeidee

lampje

TradeIdee

Hoe kunt u inspelen op de neergelegde visie? In onderstaande tabel treft u een aantal mogelijke Turbo’s welke passen bij het neergelegde beeld in de column. De categorieën betreffen respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch.Daarnaast is een indeling gemaakt naar Tijdshorizon. Tot slot geeft TradeIdee u een handvat om in te spelen met een Contraire Visie indien uw eigen visie afwijkt van de neergelegde visie in de column.

Laat een reactie achter