Wie is wie?

Dit zijn onze beleggingsexperts, allemaal goeroes op hun manier! Vanuit verschillende disciplines en invalshoeken bestuderen en analyseren zij reeds decennia,  24/7 de financiële markten. In klare taal en zonder blad voor de mond geven zij inzicht in hun visies en strategieën.