Privacy Statement

Door het bezoeken van deze website kan TradeIdee gegevens van u verkrijgen. TradeIdee verklaart uw privacy te zullen respecteren. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens gebruikt kunnen worden voor gebruik in het kader van de diensten van TradeIdee, naar inzicht van TradeIdee. Het Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

TradeIdee verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. Deze verwerking van persoonsgegevens is gericht op het kunnen:

  • aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van TradeIdee en gerelateerde derden,
  • uitvoeren van andere promotie-activiteiten,
  • beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten,
  • aangaan en uitvoeren van overeenkomsten,
  • afwikkelen van betalingsverkeer en,
  • verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De verzamelde gegevens voor geregistreerde bezoekers bestaan uit;

  • naam,
  • telefoonnummer,
  • emailadres en,
  • IP- en Browsergegevens.

Voor aanschaf van producten via onze site vragen we aanvullende informatie zoals adres- en betaalgegevens. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, deze website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van deze website. Uw gegevens zullen niet worden verkocht, of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan TradeIdee BV.. Er kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden om u te bereiken. De verzamelde data wordt beschermd bewaard waarbij naar algemene gangbare norm veilig geachte beschermingsprogrammatuur wordt gebruikt. De data wordt zolang bewaard als nodig wordt geacht voor het doel waar het voor verzameld is.

Google Analytics

TradeIdee maakt gebruikt van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die aangeboden wordt door Google Inc. Om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken maakt Google Analytics gebruik van cookies. De informatie over uw gebruik van de website wordt gebruikt om website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cookies te weigeren door dit in stellen in uw browserinstellingen. U kunt in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Het gaat hierbij om browsergerelateerde informatie alsook IP-gegevens die verschillende apps en plug-ins kunnen vragen. U kunt het gebruik hiervan via de instellingen van uw browser beperken of zelfs uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van onze website. Ook deze data wordt net zolang bewaard als dat nodig wordt geacht voor het doel waar het voor verzameld is.

Websites en diensten van derden

Het Privacy Statement is niet van toepassing op websites en diensten van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.Voor YouTube, Twitter en Facebook toepassingen dient u de privacy statements van de desbetreffende diensten te raadplegen.

Nieuwsbrief

TradeIdee zal het door u opgegeven naam en e-mailadres, wanneer u dat aangeeft, opnemen in haar database voor verzending van haar nieuwsbrief en eventuele partnermailing. U kunt gemiddeld eens per twee weken een bericht met aanbiedingen en/of beleggingsgerelateerde informatie van ons verwachten. U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden.

Wijziging en/of verwijdering gegevens

Wanneer u uw gegevens wenst te wijzigen kunt u dat doen op de website middels de knop met mijn gegevens. Indien dat niet afdoende is, stuur onze redactie dan een e-mailbericht waarin u uw wens kenbaar maakt. Uw wens tot wijziging en/of verwijdering van uw gegevens wordt dan per ommegaande geëffectueerd.

Vragen

Voor vragen over het Privacy Statement en/of de wijze waarop TradeIdee uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u t.a.v. de redactie van TradeIdee een aangetekende brief sturen naar TradeIdee BV, Strawinskylaan 1325 1077XX Amsterdam.

Wijzigingen Privacy Statement

TradeIdee BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het door haar gehanteerde Privacy Statement.