Tradeidee: Turbo Long Unilever

Tradeidee: Turbo Long Unilever

Zoals de belegger weet, heeft Kraft Heinz met behulp van Warren Buffett en 3G een bod neergelegd voor Unilever (ten tijde van het bod EUR 49,61), wat Unilever resoluut heeft afgewezen. Wat begon als een vriendelijk bod (want Buffett doet niet aan vijandige overnames), werd door Unilever zelf behendig tot vijandig omgebogen. Dit lijkt het einde voor de bulls op Unilever, maar wellicht zit er nog genoeg in het vat. En dat bij verschillende scenario’s!

Buffett

Buffett heeft net een pakketje IBM verkocht ter waarde van USD 4 miljard. De verwachting is dat de rest van het IBM pakket ook in de verkoop zal gaan. Bij elkaar zal dat iets van USD 12 a 13 miljard zijn. Geld wat niets ligt te doen bij Buffett; de beste belegger zal dat dus aan het werk willen zetten. Dus wellicht komt Unilever wederom in het vizier (alhoewel gebrek aan geld überhaupt geen issue was voor Buffett). Maar zoals gezegd doet Buffett niet aan vijandige overnames. Echter, 3G heeft bewezen zeer behendig te zijn in het paaien van management en aandeelhouder en zo haar zin te krijgen. Kraft Heinz heeft de tijd, want pas vanaf mid augustus (als ik het goed tel) mag zij weer een bod doen.

Actie plan

Het frappante is dat Unilever gelijk met, voor haar radicale, plannen kwam en besloot om o.a. de boter divisie te koop te zetten. Unilever is begonnen als boterfabrikant dus om nu ineens de roots te koop te zetten is opmerkelijk te noemen. Dat het nu gelijk niet botert tussen Unilever en de bonden, neemt het Unilever management voor lief.

Tweede belager

Corné van Zeijl van ACTIAM uitte dan ook het vermoeden wat andere beursvorsers ook hebben: er is wellicht een tweede kaper op de kust. Dat zou een mogelijke bonus zijn voor de Unilever aandeelhouder. Echter, gezien de afstoting van de boterdivisie, zal ook dit vijandig door Unilever ontvangen worden.

Gratis call opties
Dit kan er wel voor zorgen dat een dergelijk tweede kaper, Unilever in de handen drijft van Kraft Heinz. In ieder geval zal het Unilever management op scherp zitten wat betreft waardecreatie. Hoe je het wendt of keert, goed voor de aandeelhouders. Mocht alles niet doorgaan, dan lijkt de downside erg beperkt (ongeveer EUR 44 ceteris paribus).

Inflatiehedge

Tel daarbij op dat de inflatie links en rechts van zich laat spreken en dat stijgende rentes voor een risk off op de beurs kunnen zorgen, is Unilever wellicht een safe and steady long voor in de portefeuille.

Tradeidee

In deze hoedanigheid verkiezen wij ook geen hoge hefboom, zoals hieronder in de tabel te zien is. Degenen die het hier niet mee eens zijn, kunnen inspiratie opdoen door in het vakje “contrarian” te kijken.

tradeidee

lampje

TradeIdee

Hoe kunt u inspelen op de neergelegde visie? In onderstaande tabel treft u een aantal mogelijke Turbo’s welke passen bij het neergelegde beeld in de column. De categorieën betreffen respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch.Daarnaast is een indeling gemaakt naar Tijdshorizon. Tot slot geeft TradeIdee u een handvat om in te spelen met een Contraire Visie indien uw eigen visie afwijkt van de neergelegde visie in de column.

Goldman Sachs Turbo’s

Fundamenteel
Technisch
Opportunistisch
Korte Termijn
Lange Termijn
Goldman Sachs Unilever Turbo Long 31.4
Contrair
Goldman Sachs Unilever Turbo Short 63

Geef een antwoord