TradeIdee: Turbo Long BMW als verzekering op Short VW

TradeIdee: Turbo Long BMW als verzekering op Short VW

Gisteren kwamen wij met het TradeIdee op Volkswagen. Vandaag gaan we door op iets wat in die column vernoemd is, namelijk de short op VW te combineren met een long op BMW.

Impact Trump belastingen

Zoals gisteren is vermeld in deze (klik hier) column, gaan de analisten van Deutsche Bank er van uit dat de impact van BTA (border tax adjustment) op dit moment door de markt wordt onderschat. Dit is niet erg inzake BMW, want de impact is daar laag, maar voor VW is het een ander verhaal aangezien die zowat een derde van haar winst per aandeel kan verliezen.

Onzekerheid

Nu is het niet zeker of Trump voor de BTA methode gaat, of op een andere manier de VS als vestigingsplaats zal willen bevorderen. De markt ziet het überhaupt niet, dus daar zit het gevaar niet in (niet ingeprijsd). Maar dan zou de handelaar dus zitten met een short op VW, terwijl bijvoorbeeld de autoverkopen wereldwijd aantrekken; dan is de short pijnlijk.

Sector neutral long short

Dit is echter makkelijk op te lossen door een long short constructie binnen dezelfde sector op te zetten; in dit geval zetten wij een long BMW tegenover de short op VW. Stel Trump doet niets en wereldwijde verkoop auto’s verrast, dan zullen de koersen van de automakers stijgen. Dit betekent een verlies op de VW short, maar een winst op de BMW long; per saldo zal de positie (als deze goed op elkaar zijn afgestemd) neutraal uitvallen. Komt Trump dan toch met zijn maatregelen, dan gaat de Deutsche Bank vlieger op en zal VW veel harder geraakt worden dan BMW, waardoor het verlies op de BMW positie klein zal zijn en de winst op de VW positie juist heel groot; dus per saldo een mooie winst.

Goede correlatie

Nu lopen VW en BMW wat uit elkaar door het emissieschandaal rond VW. Voor dit schandaal liepen beiden fondsen redelijk in pas met elkaar. Dit betekent dat we symmetrisch te werk kunnen gaan, de long even groot (bedrag en hefboom) mag zijn als de short. Hiermee zijn wij dus gehedged op onze VW positie voor autosectorbewegingen. Deze positie is dan ook aangegeven in de tabel hieronder.

Afwijkingen

Mocht iemand juist negatief nieuws voor de gehele autosector verwachten, waardoor een eventuele Trump beslissing een bonus zou zijn (extra winst op de short positie), dan kan hij besluiten de BMW positie kleiner te maken of geheel weg te laten. Anderzijds, mocht iemand nog risico zien voor BMW om ook betrokken te raken bij het emissieschandaal, dan is BMW niet geheel geschikt als hedge; kies dan een andere autofabrikant uit om als hedge te dienen of pas de grootte van de BMW positie aan (als je de kans hierop niet te groot acht).

 

tradeidee

TradeIdee

Hoe kunt u inspelen op de neergelegde visie? In onderstaande tabel treft u een aantal mogelijke Turbo’s welke passen bij het neergelegde beeld in de column. De categorieën betreffen respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch.Daarnaast is een indeling gemaakt naar Tijdshorizon. Tot slot geeft TradeIdee u een handvat om in te spelen met een Contraire Visie indien uw eigen visie afwijkt van de neergelegde visie in de column.

Goldman Sachs Turbo’s

Fundamenteel
Technisch
Opportunistisch
Korte Termijn
Lange Termijn
 Goldman Sachs Volkswagen Turbo Short 159.1
Contrair
Goldman Sachs Volkswagen Turbo Long 100.9

Laat een reactie achter