TradeIdee: short SocGen

TradeIdee: short SocGen

De redactie van TradeIdee heeft weer wat professionele research voor u doorgespit en liep tegen een leuk thema aan: stijgende rentes en herfinanciering raken winstgevendheid van Franse banken.

Herfinanciering op record,…

Dit is de vaststelling van de Zwitserse zakenbank UBS. In een schrijven van analist Lorraine Quoirez, worden de Franse hypotheek herfinancieringcijfers aangehaald; die heeft een recordniveau bereikt van EUR 23 miljard in januari, wat neerkomt op 62% van de gehele hypotheekproductie van die maand (62% was dus herfinanciering, rest was daadwerkelijk nieuwe aanwas). Dit was weer significant hoger dan het al hoge niveau van december. Het heeft er alle schijn van dat de Franse hypotheekgevers (de huizenbezitters) nu snel toeslaan nu de rente een tik omhoog heeft gemaakt.

…maar dit is een groot risico

Deze herfinancieringsgolf heeft een negatieve invloed op de back book margins (bestaande boek aan hypotheken) en kan volgens de analist een materiële impact hebben op de omzetcijfers van Franse retailbanken.

Margedruk

Verder stelt zij ook vast dat de rentestijging maar deels wordt doorberekend door de banken; de concurrentie is dermate groot, dat een volledige doorberekening blijkbaar niet mogelijk is. Dit heeft weer een negatieve impact op de winstgevendheid van de banken.

Wie-o-wie?

Van de grote Franse banken, hebben BNP en Credit Agricole 10% blootstelling aan retailbanking en SocGen 25%. Laatstgenoemde staat op een koersdoel van 45, wat maar een downside van een ruwe 5% inhoudt, maar tussen de regels door lezen wij toch duidelijk de negatievere inslag van de analist. Zoals de lezer wellicht weet, is het downgraden naar SELL van een fonds altijd tricky voor een analist en wordt er daarom vaak voor een NEUTRAL gekozen. Wij zien daar doorheen waardoor SocGen de kandidaat is om te shorten. De uitvoering die wij prefereren ziet u hieronder.

tradeidee

lampje

TradeIdee

Hoe kunt u inspelen op de neergelegde visie? In onderstaande tabel treft u een aantal mogelijke Turbo’s welke passen bij het neergelegde beeld in de column. De categorieën betreffen respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch.Daarnaast is een indeling gemaakt naar Tijdshorizon. Tot slot geeft TradeIdee u een handvat om in te spelen met een Contraire Visie indien uw eigen visie afwijkt van de neergelegde visie in de column.

Goldman Sachs Turbo’s

Fundamenteel
Technisch
Opportunistisch
Korte Termijn
Lange Termijn
Goldman Sachs Societe Generale Turbo Short 52.02
Contrair
Goldman Sachs Societe Generale Turbo Long 40.14

Laat een reactie achter