TradeIdee ING: Zeg maar Nee!

Al lange tijd zit ING in de hoek waar de klappen vallen. Met een AEX welke momenteel weer flirt met de hoogste koersen van 2019 moet worden opgemerkt dat ING nog steeds een heel stuk is verwijderd van haar hoogste punt voor dit jaar. De recente stijging in september doet niets af aan het beeld van zwakte dat al lange tijd aanwezig is. Een blik op onderstaande weekgrafiek bevestigt dit beeld.

Sinds het begin van 2018 kent het koersverloop van ING hoofdzakelijk één richting. Uiteraard gaat het wegglijden niet in een rechte streep. Perioden van koersdruk worden afgewisseld met pogingen tot herstel. Per saldo is echter sprake van overwegende verkoopdruk. Met deze opmerking in het achterhoofd komt de opleving gedurende de laatste weken in het juiste daglicht te staan.

In de weekgrafiek lopen twee MA lijnen mee. In het eerste kwartaal van 2018 is de MA20 lijn onder de MA50 lijn gedoken (=zie ingetekende cirkel) en sindsdien is de verkoopconditie op basis van deze indicatoren onveranderd intact. Naast deze lijnen staan in het koersverloop ook twee trendlijnen ingetekend. De eerste lijn betreft de lijn over de top van 2018 en de top van 2019. Deze lijn kent een dalend verloop en de recente stijging vindt netjes plaats onder deze lijn. Anders verwoord, de opleving van de laatste weken mag slechts gezien worden als een ontwikkeling onder het duwende juk van deze lijn.

De tweede lijn betreft een diagonaal oplopende lijn onder de bodems van 2019. Met een stevige duw is ING begin augustus door deze lijn gedrukt om vervolgens direct door te zakken naar de laagste koers van midden 2016. Het was deze bodem rond €8,30 welke aanleiding gaf voor wat herstel. De theorie stelt echter dat doorbroken lijnen aangehouden moeten worden omdat zij in een latere fase vaak terugkeren in omgekeerde vorm. Anders verwoord, een steunlijn heeft na doorbraak de neiging om op te treden als weerstand.

Inderdaad is de recente reactieve beweging een halt toegeroepen op deze lijn. Daarnaast valt op dat de koers al enkele weken worstelt met de MA20 lijn. Ook deze lijn kan als obstakel voor een verder herstel worden aangewezen.

Verschuift de blik naar de RSI dan valt op dat deze grofweg rondom het midden van haar bandbreedte weer richting het zuiden is gedraaid. De twee laatste toppen van de indicator vallen redelijk samen, maar de bijbehorende toppen van ING liggen wel een stuk lager. Dezelfde overspannenheid in de RSI vindt dus plaats bij een lagere koers van ING. Dit gegeven straalt geen kracht uit.

De slotconclusie uit de week-grafiek luidt dus dat de langere neerwaatse richting voor ING nog intact is en dat de stappen van de laatste weken gezien moeten worden als een zoektocht naar een volgende lagere top in het stappenplan sinds beging 2019. Een blik op de dag-grafiek moet helpen bij het antwoord of deze lagere top gezet is.

ING-WeekGrafiek

ING-WeekGrafiek

De dag-grafiek van ING bestudeert meer het koersverloop in 2019. Sinds het midden van het tweede kwartaal van dit jaar is sprake van een vrij nauwkeurig gedefinieerd neerwaarts trendkanaal. De diagonaal dalende lijnen van dit patroon staan ingetekend. Wordt de stijging gedurende september opnieuw bekeken dan valt op dat deze netjes plaatsvond van de onderkant van het kanaal naar de bovenkant van het kanaal.

Over de laatste daling, het betreft de hierboven bij de week-grafiek besproken duw door de lijn onder de bodems van 2019, staat een fibo-grid getekend. Wat opvalt is dat op de derde reactielijn van dit grid de recente reactieve opleving tot stilstand is gebracht. Wel dient opgemerkt te worden dat de RSI in deze beweging nipt tot boven OB reikte, maar meer dan een flirt met de bovenste signaal lijn mag deze stap niet genoemd worden.

In het herstel zijn een aantal opstaande koershiaten uit augustus gedicht. De aantrekkende kracht van deze omissies is dus verdwenen.

De optelsom van bovenkant trendkanaal, derde fibo-lijn en het uitblijven van een duidelijke OB-notering geven aanleiding om in te steken dat de lagere top binnen zowel het grotere patroon vanaf 2018 als het kleinere patroon vanaf mei dit jaar is gezet. Nu stelt de theorie dat binnen een trendmatige dalende beweging na een lagere top een volgende lagere bodem dient te verschijnen. Dit impliceert opnieuw verkoopdruk voor ING.

Het eerste punt van focus kan gezet worden op de bodems van 2016 en de laagste koers van dit jaar rond de hierboven reeds benoemde €8,30. Het opnieuw aantikken van dit niveau impliceert een 61.8 procent extensie van de vorige daling. Breekt de recente bodem op basis van het principe “Trend is Trend” dan mag rekening worden gehouden met een 100 procent extensie. Een simpele rekensom komt op basis van een volledige extensie uit op €7,40!

ING-DagGrafiek

ING-DagGrafiek

tradeidee

Wat ga je doen? In onderstaande tabel staan Goldman Sachs Turbo’s die passen bij het bovenstaande TradeIdee. De categorieën zijn respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch al naar gelang de manier van kijken naar de materie. Daarnaast is een indeling gemaakt naar tijdshorizon met een toepassing op Korte en/of Lange termijn. Ben je het er totaal niet mee eens? TradeIdee geeft ook een concreet handvat voor de Contraire visie. Maak je keuze.

Goldman Sachs Turbo’s
Aandelen, Opties, Futures,
of een combinatie daarvan.

Fundamenteel
Technisch
Opportunistisch
Korte termijn
Lange termijn
ING Group Turbo Short ISIN: NL0013696966
Contraire visie
ING Group Turbo Long ISIN: NL0013735897

Laat een reactie achter