TradeIdee Heineken: Nog steeds Heerlijk Helder!

De biermarkt staat de laatste weken volop in de belangstelling. Sommige analisten spreken zelfs van het “eindspel” in deze markt. Met deze woorden begon het TradeIdee voor AB Inbev van 9 oktober. Aan het Damrak staat natuurlijk ook een mondiale bierspeler genoteerd. Wat zijn de vooruitzichten van ons eigen Heineken? Tijd voor een analyse.

Heineken-WeekGrafiek

Heineken-WeekGrafiek

Deze week noteert Heineken recordniveaus. Daarin verschilt Heineken al direct met het koersverloop van AB Inbev. De vaste lezer weet dat het TradeIdee op AB Inbev onder andere gebaseerd was op het uitblijven van achtereenvolgende hogere toppen. Heineken laat daarentegen nog wel een duidelijk patroon van achtereenvolgende hogere toppen en hogere bodems zien. De huidige aanscherping van recordniveaus ondersteunt de visie dat de langere termijn stijgende trendmatige beweging intact is. Binnen deze beweging zijn een tweetal elementen aan te wijzen waarop gebaseerd mag worden dat het opwaarts momentum de koers van deze biergigant in de komende weken verder opstuwt.

Zoals bekend verloopt een stijgende trendmatige beweging in golven. De aanknopingspunten waarnaar hierboven wordt verwezen kennen hun oorsprong in de meest recente reactiebeweging binnen de stijgende trend. Het dieptepunt is op het eerste fibo-correctieniveau van de voorafgaande stijging binnen de trend gezet en heeft in de begeleidende RSI geresulteerd in een set-up welke bekend staat als een Positieve Reversal. Beide uitgangspunten lenen zich voor het berekenen van volgende richt- en ijkpunten voor de koers.

De berekening van de Positieve Reversal kent een uitkomst van €84,55. De fibo-extensie benadering levert twee hogere koerspunten op gebaseerd op respectievelijk de 61,8 procent en de 100 procent extensie gemeten vanaf het correctieve dieptepunt. De eerste extensie komt uit op €85,30 en bevestigt daarmee grofweg de koerspotentie van de Positieve Reversal. Het tweede extensieniveau kent een ijkpunt op €98,15.

Beide zones, €85,00 en €98,00, geven gemeten vanaf de huidige koers genoeg procentuele potentie om nog mee te springen. Het kan zelfs interessant zijn om een spread op te zetten tussen AB Inbev enerzijds en Heineken anderzijds: Een Turbo Long Heineken in combinatie met een Turbo Short AB Inbev.