TradeIdee Boskalis: Stevig Vasthouden!

Op 16 september verscheen op TradeIdee een analyse van Martine Hafkamp over Boskalis. De eindconclusie van die analyse luidde dat de aandelen Boskalis stevig vastgehouden moesten worden. Ondanks wat initiële tegenwind in de eerste weken na de publicatie van de analyse (zie ingetekende cirkel grafiek hieronder) heeft de koersontwikkeling van Boskalis de wind sinds de start van oktober stevig in de rug. Reden voor de redactie van TradeIdee om contact op te nemen met Martine met de vraag of zij nog steeds potentie ziet in Boskalis.

De eerste reactie van Martine op ons belletje is luidt en duidelijk: “Kopen!”

De recent gepresenteerde cijfers vallen bij haar goed in de smaak. In deze cijfers ziet zij ook de bevestiging van haar opmerking uit de analyse van 16 september dat het tweede halfjaar, in tegenstelling tot de tegenvallende eerste helft, sterk zal zijn. Het lukt Boskalis om steeds meer orders binnen te halen.

Het bericht van gisteren dat Boskalis het resterende belang in Horizon heeft overgenomen stemt haar ook positief. Het bericht komt weliswaar niet als verrassing daar Boskalis al had aangegeven Horizon geheel over te willen nemen. Als gevolg van deze transactie kan Boskalis zijn succesvolle en groeiende positie in de marine geofysische en geotechnische surveymarket optimaliseren.

Net als topman Berdowski van het Papendrechtse bedrijf, ziet ook Martine het licht aan het einde van de tunnel verschijnen. Op de vraag of het voor beleggers nog interessant is om in te stappen in Boskalis antwoord zij: “Ondanks het feit dat al een eerste positieve reactie in de koersontwikkeling zichtbaar is, denk ik dat bij een huidige koersstand van Boskalis nog zeker 15 procent opwaartse ruimte aanwezig is.”

Tot slot nog een leuke opmerking van Martine voor de lezers van TradeIdee. “Jullie hebben overigens de primeur, want aanstaand weekend zal ik in BusinessClass van Harry Mens ook Boskalis bespreken”. Zie hier Martine Hafkamp bij Business Class. Bespreking Boskalis vanaf 03.00! 

Wat doe jij? Volg je Martine en stap je in voor de verwachte koersstijging van 15 procent, of denk je juist dat de rek al uit het koersverloop is na de goed nieuws-show van de achterliggende weken? In onderstaande tabel reikt TradeIdee suggesties voor je aan.

Vorig jaar bij de presentatie van de halfjaarcijfers had maritiem dienstverlener Boskalis een nare verrassing voor de analisten. Er werd flink afgeschreven op de vloot. Dat resulteerde toen in een fors negatief resultaat onder aan de streep. Dit jaar werden de analisten wederom negatief verrast. Het betreft dit keer een voorziening voor windmolenprojecten (het leggen van kabels) in de Noordzee.

Wat wil het geval? Op basis van een grondige analyse van de projectenportefeuille heeft Boskalis zich genoodzaakt gezien om voor een beperkt aantal projecten voorzieningen te nemen ter grootte van ruim 100 miljoen euro. Als gevolg van het wegvallen van subsidies zoeken klanten actief naar kostenbesparingen. Dit zorgt her en der voor onenigheid over de kosten die Boskalis hen in rekening brengt. Hoewel Boskalis naar eigen zeggen niets anders doet dan het uitvoeren van afgesloten contractafspraken wordt uit zorgvuldigheid hiervoor nu wel een voorziening getroffen.

Gelukkig is de voorziening dit keer niet dermate groot dat Boskalis wederom een verlies moet rapporteren. De nettowinst over het eerste halfjaar betrof 1,3 miljoen euro (een eurocent winst per aandeel) waar dit in 2018 nog een verlies was van 361,4 miljoen euro. Zonder rekening te houden met de bijzondere posten nam het bedrijfsresultaat (ebitda) met 19 procent af tot 135,7 miljoen euro. De omzet steeg wel. Er werd 8,6 procent meer verkocht voor een totaal van 1,27 miljard euro. Dit is meer dan waar door analisten op werd gerekend. Vooral baggerwerkzaamheden buiten Europa zoals in Oman, Canada en Singapore droegen bij aan deze stijging van de omzet. Het orderboek groeide de afgelopen zes maanden met 70 miljoen euro naar 4,36 miljard euro. De balans van Boskalis blijft ijzersterk. De solvabiliteit bedraagt bijna 51%.

Waar bestuursvoorzitter Peter Berdowski eerder nog vrij somber was over de nabije toekomst van Boskalis verwacht hij nu een sterke tweede helft van het jaar. Dat is anders dan bij de publicatie van de jaarresultaten nog het geval was. Toen gaf hij aan dat er weliswaar voorzichtige signalen van herstel te zien waren in de voor Boskalis relevante markten, maar dat het bedrijf nog ver verwijderd was van het uitbundige marktklimaat van drie tot vijf jaar geleden. De nu verwachte sterke tweede jaarhelft is ook nodig om aan de eerder afgegeven outlook te kunnen voldoen van een gelijkblijvend resultaat over 2019. Het bedrijfsresultaat over heel 2019 zal derhalve per saldo uitkomen op zo’n 350 miljoen euro.

De topman was teleurgesteld over de eerste zes maanden van dit jaar. Vooral het groeiende aantal disputen over de kosten van aangenomen windprojecten was ‘een lelijke tegenvaller’. Boskalis had de noodzakelijke voorzieningen dus zelf ook niet zien aankomen hoewel Berdowski in maart al in het Financieel Dagblad had aangegeven dat het de komende jaren lastig zal worden om geld te verdienen aan en met het aanleggen van windenergieparken op zee. Zoals Berdowski zelf aangeeft hoeft er geen afscheid genomen te worden van de aanleg van windparken op zee. Al gaat het nu iets minder, in het verleden heeft het concern daar goed aan verdiend.

Van de 100 miljoen euro die aan eigen aandelen voor eind 2020 ingekocht zal gaan worden is tot op heden slechts 18 miljoen euro gerealiseerd. Vanwege de mindere gang van zaken bij het Papendrechtse bedrijf vorig jaar kon Boskalis het dividend van vorig jaar (1 euro per aandeel) natuurlijk niet handhaven. Daarom werd het dividend gehalveerd naar 50 eurocent per aandeel. Hoewel ik nog genoeg uitdagingen op de weg van Boskalis zie, denk ik dat alle pijn nu wel in de koers verwerkt zit. Het bedrijf staat erom bekend conservatief te zijn in de verwachtingen die worden geuit. Voor mijn cliënten houd ik de aandelen dan ook stevig vast.

Lees hier de analyse van 16 september Boskalis.Sluit de analyse Boskalis.

Koersverloop Boskalis

Boskalis Westminster

tradeidee

Wat ga je doen? In onderstaande tabel staan Goldman Sachs Turbo’s die passen bij het bovenstaande TradeIdee. De categorieën zijn respectievelijk Fundamenteel, Technisch of Opportunistisch al naar gelang de manier van kijken naar de materie. Daarnaast is een indeling gemaakt naar tijdshorizon met een toepassing op Korte en/of Lange termijn. Ben je het er totaal niet mee eens? TradeIdee geeft ook een concreet handvat voor de Contraire visie. Maak je keuze.

Goldman Sachs Turbo’s
Aandelen, Opties, Futures,
of een combinatie daarvan.

Fundamenteel
Technisch
Opportunistisch
Korte termijn
Lange termijn
Boskalis Westminster GS Turbo Long 17.50
Contraire visie
Boskalis Westminster GS Turbo Short 25.40 

Laat een reactie achter