Voor de Cijfers: ASML

Het cijferseizoen gaat beginnen. Traditiegetrouw start TradeIdee daarom met de rubriek “Voor de Cijfers.” Morgen trapt ASML af. Vandaag dus aandacht voor dit recent veel besproken fonds.

Op deze plek is in de achterliggende weken/maanden/jaren veelvuldig positief gesproken over ASML. Onderstaande grafiek duidt het gegeven dat dit niet geheel onterecht is gebleken. De eerste opmerking luidt ook nu weer dat de trendmatige beweging in ASML onveranderd intact is. Het ingetekende trendkanaal ondersteunt deze stelling. Daarnaast kleurt de richtingaanwijzer onveranderd groen en kan gezien worden als een tweede ondersteuning voor deze stelling. Go with the flow is dan ook nog steeds het devies. De volgende grens op 300.00 lonkt. Tot zover het positieve verhaal.

ASML zit momenteel in een lastig pakket en lijkt speelbal te zijn van een politiek spel. Zie TradeIdee.  Sinds de publicatie van dit idee is de verdere stijging voor ASML vooralsnog een halt toegeroepen. Vraag is of de cijfers van morgen verandering in deze situatie brengen of juist zorgen voor een verdere consolidaite/correctie. Het laatste lijkt het geval. Deze gedachte vloeit voort uit de ontwikkeling van de RSI.

De indicator staat afgedrukt in de onderste grafiek. Over de toppen vanaf juli vorig jaar staat een trendlijn getrokken. In tegenstelling tot de toppen in de koersgrafiek liggen de toppen in de indicator al enkele maanden lager. Dit verschil staat bekend als negatieve divergentie en vormt een waarschuwing dat het opwaarts momentum wegebt. De kans dat ASML op zoek gaat naar een volgende hogere bodem binnen het kanaal lijkt dan ook zeker geen irreële verwachting.

Bestudering van de grafiek leert dat de onderkant van de groene wolk al enkele maanden vrij nauwkeurig samenvalt met de onderkant van het aangehaalde trendkanaal. De combinatie van SMA lijn en steunlijn noteert momenteel rond 256.00. Een terugval tot aan deze zone behoort tot de mogelijkheden. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat een terugval tot aan dit niveau niets afdoet aan het positieve plaatje voor ASML. Een beweging tot aan deze zone valt namelijk vrij netjes binnen het trendkanaal en moet als zodanig gezien worden als zoektocht naar een volgende hogere bodem. Pas onder de aangehaalde combinatie van SMA lijn en steunlijn trendkanaal begint het beeld voor ASML te kantelen.

Kopen op zwakte luidt dus het devies. Blijkt er geen zwakte te komen dan boven 275.00 opnieuw/verder meespringen. Want Trend is Trend. Ook voor ASML.

Maar wat als 256.00 de kracht heeft van warme boter? In dat geval gaat het ingetekende fibo-grid werken. Uiteraard zal op TradeIdee een update over ASML volgen indien blijkt dat dit laatste geval van kracht is.

ASML

Geef een reactie