Divergentie

van divergeren hetgeen letterlijk betekent; uiteenlopen of afwijken. Technische analyse gebruikt dit om aan te geven dat de trend in de indicator tegengesteld is aan de trend van de koersen. Divergentie geeft een verzwakking van de eerdere condities aan en indiceert dat er een verhoogde kans bestaat dat de koersen van richting gaan veranderen.