TradeIdee USD: profiteer van Koning Dollar

King dollar

king dollarDe laatste jaren staat het beursleven veel in het teken van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. Al jaren geldt zij als de drijvende kracht achter de aandelen- en obligatiebeurzen. Maar ook op het gebied van valuta’s, was de invloed van de Fed onmiskenbaar. Waar deze eerst tot een verzwakking van de Amerikaanse munt heeft geleid, vindt nu het omgekeerde proces plaats. Is de koning dollar dan weer terug van weggeweest?

 

De Fed

Door de crisis van 2008 zag de Fed zich genoodzaakt om een onconventioneel monetair beleid te voeren. De meest bekende is natuurlijk Quantitative Easing (QE), waar de Fed in wezen met geprint geld Amerikaanse staatsschulden (en hypotheekschulden) opkoopt. Hierdoor wordt er dus liquiditeit (geld) in de markt gepompt. Immers, voorheen zouden de marktparticipanten deze obligaties hebben gekocht, wat nu door de Fed gedaan wordt. Hierdoor houden de marktparticipanten dus meer geld op zak (de extra liquiditeit), waarmee ze andere beleggingen kunnen gaan kopen. Veel van dit geld werd buiten de VS geïnvesteerd, waardoor de dollar in veel gevallen daalde ten opzichte van andere valuta.

Opgeblazen handel

De grote beleggers hebben in wezen een grote Carry trade opgezet. Dit betekent dat ze lenen in een muntsoort die aan het verzwakken is, maar ook een lage rente kent. De dollar verzwakte en de beleggers konden tegen uiterst lage rente (wederom kunstmatig laag gemaakt oor de Fed) een dollar lening afsluiten. Dit geld werd dan omgezet in Chinese yuan om bijvoorbeeld een Chinees aandeel te kopen. Dit aandeel levert koerswinst op en vaak ook een dividend, wat dan hoger is dan de rente die op de USD lening betaald moest worden. Omdat de USD verder ook nog verzwakt (en de yuan dus aansterkt), wordt het afbetalen van de USD lening dus een makkie. Het monetaire beleid van de Fed heeft dus voor een enorme wereldwijde Carry trade gezorgd.

Fed in reverse

Leuk en aardig, totdat de Fed haar beleid wijzigt. Sinds de Fed QE3 heeft bevroren en gehint heeft op een renteverhoging, is de beer los. De dollar sterkte aan, waardoor de Carry trade dus in de problemen kwam. Veel beleggers moesten deze posities dan ook opdoeken, wat dus de dollarkoers nog verder deed oplopen (bijvoorbeeld, Chinese beleggingen worden verkocht in yuan, die dan worden omgezet in dollars om de dollar lening af te kunnen lossen. Ofwel, meer vraag naar dollars en dus hogere dollarkoers).

Eurozwakte

Dit effect werd nog verder versterkt door nieuwe (ECB) of expanderende (Japan) QE programma’s. Deze zorgen op zich al voor en verzwakking van de euro en yen ten opzichte van de dollar. Tel daarbij op de weeffouten in de eurozone, waar te verschillende landen met heel verschillende schuldniveaus en grote verschillen in financiële draagkracht in een muntunie gevangen zitten (denk aan bijvoorbeeld Griekenland, Italië, Portugal en Spanje). De recente strubbelingen met Griekenland en het vooruitzicht op nog meer Griekse drama’s, zal de dollar alleen maar verder in de kaart spelen.

Opkomende markten

De aansterkende dollar heeft dan ook weer andere, secundaire, effecten. Zoals ik al in augustus in een column heb uitgelegd (klik hier), hebben veel overheden en bedrijven van opkomende economieën in dollar geleend (ook een Carry trade in wezen). Nu de dollar aansterkt, worden deze landen geconfronteerd met een veel hogere schuld. Zo had Brazilië USD 250 miljard schuld, wat vorig jaar juli 550 miljard real waard was, maar nu inmiddels meer dan 1000 miljard real waard. De schuld is dus verdubbeld zonder dat er ook maar één extra dollar de Braziliaanse economie is ingestroomd! Veel opkomende markten hebben dit probleem en tezamen met de problemen in China, creëert dit de nodige onrust, waardoor nog meer investeerders hun geld uit de opkomende markten trekken en in dollars omruilen.

Return of the King

De aandachtige lezer ziet dus dat het nu een vicieuze cirkel in gang is gezet. Zolang de Fed blijft praten over een renteverhoging in plaats van een nieuw QE programma (QE4), zal de dollar blijven aansterken. Het ziet er dus naar uit dat King dollar terug is van weggeweest.