TRADEIDEE DAX: All Aboard!

De DAX heeft zich na vorige week in een prima uitgangspositie gemanoeuvreerd voor de start van een klassieke eindejaarrally. Na de SintDip volgt nu eenmaal vaak de KerstRally. Een blik op de grafiek levert aanknopingspunten op om volgende richt- en ijkpunten voor de proxy van de Europese aandelenbeurzen te bepalen. Leest en rekent u mee.
Een eerste blik op de bijgeleverde grafiek leert dat de langere termijn opwaartse trendmatige beweging in Duitsland onveranderd intact is. Afgelopen augustus en oktober heeft de ingetekende diagonale trendlijn haar kracht bewezen en heeft de aanvallen van de beren weten te absorberen. Het resultaat is een nieuwe hogere bodem in het plaatje zoals zich dat al sinds de tweede helft van 2011 aan het ontwikkelen is.

DAX-WeekGrafiek

DAX-WeekGrafiek

In de grafiek staat ook de dalende trendlijn ingetekend over de verzwakking sinds de top van april. Een stijgende beweging kenmerkt zich nu eenmaal door achtereenvolgende hogere toppen en hogere bodems. De zwakte van april tot oktober moet in het langere termijnbeeld dan ook gezien worden als een gezonde correctie. Een tweetal weken geleden heeft de DAX de dalende trendlijn succesvol weten te overwinnen. De zwakte van vorige week moet in dit licht bezien worden als de klassieke terugtest op de doorbroken correctieve weerstandlijn. Met succes! Vandaar de openingszin van deze column en de titel van deze column. Wat zijn na vorige week de richtpunten?

Twee technieken bieden een handvat om de volgende ijkpunten voor de DAX te berekenen. Allereerst geeft het ingetekende fibo-grid een aanwijzing. Daarnaast levert de ingetekende Positieve Reversal in de RSI aanknopingspunten op.

De terugval van vorige week is een halt toegeroepen op het eerste, oftewel 38.2%, reactieniveau van de stijging welke werd ingezet nadat de langere termijn steunlijn succesvol was getest. Op basis van fibo-extensie kunnen nu volgende koersdoelen worden bepaald. Zoals hoogstwaarschijnlijk inmiddels bekend hanteert LeoMont altijd de 61.8% en de 100% extensie. Een kleine berekening op basis van de in de grafiek aangegeven start- en eindpunten van de fibo-grid levert respectievelijk een stand voor de DAX op van 11.930 en 12.735. Het tweede niveau impliceert een hogere top dan het huidige record van april dit jaar. Zoals gezegd, een stijgende beweging kenmerkt zich door achtereenvolgende hogere toppen en bodems. De uitkomst past dus netjes in het neergelegde beeld dat de langere termijn stijgende trend intact is.

Dan de berekening van de Positieve Reversal. De benodigde bodems en top voor het kunnen doen van de berekening zijn in het verloop van deze leidende indicator omcirkeld. De uitkomst van de rekenexercitie luidt 13.135. Ook deze berekening duidt op een hogere top.

Al met al reden om aan te nemen dat de DAX in de komende weken gaat stijgen en in de eerste maanden van het nieuwe beleggingsjaar een hogere top gaat realiseren. Daarom: All Aboard!