TradeIdee Boskalis: Voldoende weggezakt?

Boskalis is een van de grootste baggeraars ter wereld. De belangrijkste activiteiten zijn landaanwinning, de aanleg en het onderhoud van havens en het beschermen van kusten en oevers. Deze bezigheden vallen onder baggeren en infrastructuur en vormen 49 procent van de omzet. Offshore Energy is de andere grote poot van het concern met 41 procent van de omzet. Dit betreft installatie en onderhoud van boorplatforms, het ontmantelen ervan en de aanleg van windmolenparken. De overige 10 procent wordt behaald met havensleepdiensten en bergingsactiviteiten.

Boskalis is groot geworden na de watersnoodramp van 1953. Deze ramp vormde de aanleiding voor de bouw van de Deltawerken. De rol van Boskalis in dit project was van ongekende omvang en lag vooral op het gebied van complexe kustverdedigingstechnieken. Sinds 1971 staat Boskalis genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs. In het midden van de jaren 80 ontsnapte het bedrijf aan een faillissement, nadat Argentinië, na verrichte werkzaamheden, met de betaling in gebreke bleef. Sinds de jaren 90 vertoont het bedrijf een mooie groei. Zo werden onder meer Smit Internationale, Dockwise en Fairmount overgenomen. Tevens nam Boskalis een belang in Fugro.

Over het eerste halfjaar rapporteerde Boskalis een historisch hoge winst. Het nettoresultaat kwam uit op 307 miljoen euro. De omzet bedroeg 1,568 miljard. Dit resultaat was aanmerkelijk beter dan verwacht. De goede resultaten waren het gevolg van een ‘buitengewoon’ druk eerste halfjaar bij de baggeractiviteiten. Boskalis was betrokken bij de verbreding van het Suezkanaal. Verder profiteerden de offshore activiteiten van de sterkere dollar. Daardoor waren de resultaten in de offshore ondanks de lagere olieprijs toch positief. Tevens werd het belang in Fugro geherwaardeerd en werd het resultaat gunstig beïnvloed door het ontbreken van bijzondere pensioenlasten. De havensleepdiensten presteerden volgens verwachting terwijl de bergingsactiviteiten een goed eerste half jaar kenden.

BosKalis-WeekGrafiek

BosKalis-WeekGrafiek

Ondanks deze uitstekende resultaten spreekt het management de verwachting uit dat het tweede halfjaar iets minder goed zal gaan worden en dat het topjaar 2014 niet geëvenaard zal worden. De tweede helft van het jaar zal wel een mooi resultaat opleveren, maar de 490 miljoen winst uit 2014 zal waarschijnlijk onbereikbaar blijven. Dat komt mede door de lage olieprijs en alle gevolgen van dien voor de divisie Offshore. Het management verwacht dat deze divisie nog drie a vier jaar een uitdaging zal blijven. De lange termijncontracten en de al gestarte werken tot ver in 2016 zullen wel belangrijk bijdragen aan de stabiliteit van de onderneming. Het onderhoud aan de baggerschepen vormt een tweede dissonant. De werkzaamheden aan het Suezkanaal eisten immers hun tol.

Boskalis verwacht veel werk te hebben aan de ontmanteling van inefficiënte boorplatforms. Ook van de installatie van windmolens op zee wordt veel omzet verwacht. Het bedrijf heeft veel kennis en ervaring opgedaan op dat gebied. Ten aanzien van Fugro blijft Boskalis volhouden dat het niet van plan is het belang van 25,1 procent verder uit te breiden. Het argument van Fugro ‘dat beide activiteiten niet goed in elkaar geschoven zouden kunnen worden’ haalde Berdowski overigens fors onderuit. De grootste aandeelhouder van Boskalis is HAL met 33,78 procent.

Analisten waren direct na bekendmaking van de halfjaarcijfers van mening dat de korte termijn vooruitzichten voor het aandeel niet optimaal waren, maar de koersdaling van de laatste tijd heeft dat argument inmiddels teniet gedaan. Tegen de huidige koers bedraagt de koerswinstverhouding van Boskalis nog maar 9 en het dividendrendement 4 procent.

Boskalis lijkt goed op weg te zijn om van een pure baggeraar te groeien naar een breed gespreid bedrijf dat allerlei diensten aanbiedt op het gebied van havens, infrastructuur en energie. Het tracht de te verwachten omwenteling op energiegebied wereldwijd daarmee volledig te ondervangen. In dat opzicht is Boskalis een mooie belegging voor de lange termijn. Onlangs werd bekend dat de onderneming in Oman mee mag dingen naar de bouw van een exportterminal in Oman. De huidige koers is niet oninteressant als instapmoment. Diezelfde koers is echter afhankelijk van twee ongrijpbare factoren: de dollar en de olieprijs. Beiden zouden volgens mij het komend jaar wel eens kunnen gaan stijgen…