Voor de Cijfers: Akzo Nobel

Morgen opent Akzo Nobel haar boeken. Vandaag op TradeIdee dus alvast de vooruitblik in “Voor de Cijfers”.

Net zoals gisteren voor Randstad opgemerkt kon worden “Traag, maar Gestaag” (=inderdaad vandaag gestaag hoger op de cijfers), kan vandaag voor Akzo Nobel opgemerkt worden “Vinger aan de Pols”. Een blik op onderstaande grafiek verklaart deze insteek.

Ook AKZO-Nobel noteert sinds het laagste punt van midden maart netjes binnen een stijgende trendmatige beweging. Wordt de koersontwikkeling sinds begin juni echter wat scherper onder de loep genomen dan kan worden gesteld dat steunlijn en weerstandlijn van het kanaal aan het convergeren zijn. Deze ontwikkeling staat binnen de theorie bekend als een wig. Een wig van het stijgende soort.

Ondanks de positieve naan, waarschuwt het patroon juist voor gevaar. Deze treedt in zodra de onderste lijn van het patroon breekt. Zoals valt te zien is van een breuk nog geen sprake. Vraag is of de cijfers van AKZO-Nobel morgen een neerwaartse duwtje geven. De kritieke grens ligt rond 84.00. Anders verwoord, zolang AKZO-Nobel zich staande weet te houden boven dit niveau is de opwaartse trend intact en kan opgestoomd worden naar 90 en hoger. Maar onder 84 is het raak!

De kans dat 84 op korte termijn onder druk komt te liggen mag overigens niet uitgesloten worden. Deze aanname is gebaseerd op de ontwikkeling van de indicator. In de RSI staat een rode cirkel getrokken. Deze duidt het gegeven dat de hogere toppen van de koers van AKZO-Nobel al enkele weken geen ondersteuning krijgen vanuit de RSI. Naast het aangehaalde koerspatroon maakt ook dit gegeven de huidige ontwikkeling voor AKZO-Nobel wankel en fragiel. Wat als 84 knakt?

Onder de steunlijn van het patroon kan de koers in eerste instantie de wolk induiken. Dit impliceert een verzwakking tot aan 77. Let wel, de theorie stelt dat na de doorbraak van een wig uiteindelijk het startpunt van het patroon opgezocht kan worden. Dit zou 72 betekenen.

Concreet: Vinger aan de Pols. Onder 84 schakelen!

AKZO-Nobel

Geef een reactie