Voor de Cijfers: Randstad

Het cijfercircus gaat verder met Randstad. Wat zijn de gevolgen van de teruglopende vacatures/werkgelegenheid/banen? Morgen weten we het! Vandaag daarom dus alvast “Voor de Cijfers”.

Traag, maar Gestaag! Zo luidt de slogan momenteel voor Randstad. Sinds het dieptepunt van midden maart staat een opwaarts gericht trendkanaal ingetekend. Zie dat de koers nog steeds netjes binnen dit kanaal fluctueert. Wel moet worden opgemerkt dat Randstad al enkele weken een beetje blijft hangen rondom de onderkant van het kanaal. Zie hier de opmerking Traag.

De insteek voor Randstad blijft echter positief zolang de steun op basis van de ingetekende onderste lijn standhoudt. Zie ook dat de onderkant van de wolk al enkele weken samenvalt met deze lijn. Dit gegeven impliceert een clustering van steun in de zone 39.50/39.10. Of, om in de woorden van hiervoor te spreken, een koersvorming boven deze zone rechtvaardigt een positieve insteek en een eventuele negatieve reactie morgen tot aan deze zone geldt dus als koopmoment.

Wat is de ruimte voor Randstad? De bovenkant van het trendkanaal noteert momenteel net onder 50.00. Let wel, eerder is al opgemerkt dat de koers een beetje blijft kleven in de steunzone. Het lijkt dus wat voorbarig om nu aan te nemen dat Randstad in korte felle stappen naar dit niveau doorklimt. Zie hier de opmering Gestaag.

Het behoeft geen toelichting dat het beeld voor Randstad onder 39.50/39.10 begint te kantelen. In dat geval valt de koers immers uit het trendkanaal.

Al met al kan het volgende worden gesteld: De trend is opwaarts met een steunzone 39.50/39.10. Potentie tot aan 50.00. Alleen of Randstad in de komende weken een hardloper blijkt te zijn, mag worden betwijfeld.

Randstad

Geef een reactie