Voor de Cijfers: ABNAMRO

Naar alle waarschijnlijkheid zal minister Dijsselbloem morgen met meer dan gewone belangstelling naar zijn koersenmonitor kijken. Woensdag publiceert ABNAMRO immers haar cijfers. Ondanks het feit dat de koersdata relatief beperkt is toch een vooruitblik bij TradeIdee.

ABNAMRO

De koersontwikkeling van de achterliggende zeven maanden is indrukwekkend. Dat kan gezegd worden. Vraag is echter of aan de achterliggende euforie niet een einde is gekomen. Het huidige technische plaatje doet vermoeden van wel. Twee aanwijzingen liggen in de bijgeleverde grafiek verborgen. De eerste in het koersverloop zelf. De tweede in de ontwikkeling van de indicator.

Onder het koersverloop van de achterliggende maanden staat een trendlijn getrokken. Ondanks het feit dat deze lijn onder een vrij steile hoek is getrokken wist de koers van ABNAMRO zich toch maandenlang boven dit opjagend juk voort te bewegen. Eind vorige week is aan deze situatie echter een einde gekomen. De breuk van de steunlijn is een feit.

In de ontwikkeling van de RSI was al enige tijd sprake van negatieve divergentie. Daarnaast wist de indicator niet tot boven de OB-lijn uit te stijgen. Een duidelijke voorbode voor een aanstaande correctieve beweging op de sterke ontwikkeling van de laatste maanden. Het startschot voor deze ontwikkeling lijkt gegeven op basis van de hierboven vermelde breuk door de steunlijn. Nu wil de theorie echter dat oude steun getest kan worden als nieuwe weerstand. Dat betekent dat niet vreemd opgekeken moet worden als ABNAMRO in de komende dagen nog een poging doet om tot aan het niveau van de oude steunlijn op te lopen. In het licht van de hierboven gemaakte opmerkingen moet deze ontwikkeling echter gezien worden als de klassieke set-up voor verdere zwakte.

Wat is het eerste ijkpunt nu de koersgrafiek zwakjes oogt? Zoals gezegd, oude steun en oude weerstand spelen later vaak nog een rol. In de grafiek staat een horizontale lijn getrokken over oude toppen uit 2016. Deze lijn loopt rond €19,25. Nu de opwaartse beweging is doorbroken mag worden verondersteld dat deze lijn in de komende weken/maanden als magneet gaat fungeren. Anders verwoord, beleggers wachten nog even met het uitbreiden van hun belang in ABNAMRO. Gelukkig is de minister op zijn departement ook bekend met de slogan: Leuker kunnen we het helaas niet maken!

Laat een reactie achter