Blik van de Nik: Oktober 2019

De laatste Blik van de Nik is al weer van twee maanden terug. Destijds noteerde de AEX 573.00 Dat is per saldo niet zo heel ver verwijderd van de hoogste koers van deze week. In de tussentijd is wel het een en ander gebeurd in het plaatje van de index. Tijd dus voor een nieuwe Blik. We gaan van start!

AEX WeekGrafiek

2019 YTD

Hoe presteert 2019 tot nu toe? Een objectieve maatstaf voor de beantwoording van deze vraag kan gevonden worden in de MA50 in bovenstaande grafiek. Het betreft de rode lijn. Deze lijn beschrijft de gemiddelde ontwikkeling van de AEX over de achterliggende 50 weken. Anders verwoord, grofweg een jaar.

De lijn startte dit handelsjaar op 538.50 en noteert momenteel minder dan vijf punten hoger. Grofweg een procentje. Dat zijn geen bewegingen om nu heel enthousiast over naar huis te schrijven. Dat neemt niet weg dat 2019 zich kenmerkt door een hoge mate van volatiliteit. Al enkele malen is de AEX dit jaar op en neer gestuiterd.

Nu stelt de theorie van de zwaartekracht dat een stuiterende bal steeds iets minder hoog reikt na het aantikken van de grond. In ons geval de zone 534.50. Deze opmerking vormt een mooi bruggetje naar de ingetekende drie halve cirkels in de afgedrukte grafiek.

Cirkels en Lijn

Zoals opgemerkt staan in de grafiek drie cirkels ingetekend. Daarnaast staat een horizontale lijn getrokken op 534.50. De combinatie van cirkels en lijn duidt op de mogelijkheid van een groot Hoofd Schouder patroon. Let wel, om direct te beginnen met het temperen van verwachtingen moet worden opgemerkt dat een patroon pas een patroon is als de triggerlijn van het patroon is doorbroken. In het onderhavige geval dus als de trendlijn op 534.50 neerwaarts wordt doorkruist.

Dan luidt de vraag natuurlijk: Wat zijn de kansen op een verzwakkende AEX richting 534.50. Het antwoord op deze vraag zit in de RSI.

Indicator

Net als in de achterliggende Blikken van dit jaar kan ook in deze Blik weer opgemerkt worden dat de RSI al jarenlang een patroon van achtereenvolgende lagere toppen laat zien. De ingetekende dalende trendlijn duidt dit gegeven. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de toppen sinds de start van 2018 allen duidelijk onder de OB lijn liggen. Al lange tijd is dus sprake van divergentie tussen index en indicator.

Nu stelt de theorie dat divergentie slechts een waarschuwingssignaal is en niet per se een handelssignaal. Daarnaast stelt de theorie echter wel dat hoe langer de divergentie duurt, hoe sterker de uitwerking op het moment dat de koersen van de AEX inderdaad beginnen om te vallen. En deze opmerking vomt dan weer een bruggetje naar de meest recente weekbar. Deze bar staat omschreven als een key-reveral bar en als zodanig als een omkeerbar.

Horizontale weerstand

Al sinds de start van 2018 worstelt de AEX met een horizontale weerstand rond grofweg 578.00. Enige kortstondige pogingen tot hogere koersen daargelaten. In dit licht bezien moet de stijging vanaf midden augustus en volgende terugval gezien worden als wederom een mislukte aanval op deze weerstand. Anders verwoord, het patroon van hoge volatiliteit maar per saldo weinig vooruitgang van 2019 is dus onveranderd intact.

Binnen dit patroon kan de AEX na de recente stijging dus weer gaan dalen. Al is het maar om de MA50 op haar plek te houden. Dit impliceert hernieuwde verkoopdruk richting 534.50. Let wel, het gaat om richting. Hier staat dus niet dat de AEX al in oktober 534.50 moet aantikken.

Zoals altijd zal de neergelegde visie ook in oktober weer verder worden uitgewerkt in de DailyDosis. Succes met de handel!

 

 

Laat een reactie achter