Voor de Cijfers: RELX

De zone €16.45 tot €16.75 wordt morgen bepalend voor RELX. In de grafiek staan twee horizontale lijnen getrokken op de respectievelijke niveaus. Een blik op deze grafiek geeft direct aan waarom deze zone morgen bepalend zal zijn.

RELX-WeekGrafiek

RELX-WeekGrafiek

Het koersverloop van RELX is al lange tijd vrijwel zijwaarts. De ingetekende gemiddelde lijnen geven dit gegeven mooi weer doordat de ingetekende lijnen nagenoeg horizontaal lopen. In de recente weken noteren de 20- en 50-weeks lijnen zelfs bijna gelijk. Veelal is dit een signaal dat de koers een richting gaat kiezen. Ditmaal lijkt daarop geen uitzondering. De opmerking dat het langere termijn koersverloop zijwaarts is behoeft namelijk enige nuancering. In de grafiek staan ook vier achtereenvolgende halve cirkels ingetekend. Deze cirkels duiden de bodems sinds het laatste kwartaal 2015. Deze bodems zijn steeds fractioneel hoger gevormd. De in de inleiding genoemde zone betreft de zone waarin sinds de eerste bodem uit 2015 het animo steeds uit de koers liep. In aanloop naar de cijfers is RELX deze week precies tussen de twee lijnen aanbeland. Drukt de koers op basis van de cijfers morgen door?

Een scenario waarin dit gebeurt hoeft niet te worden uitgesloten. De oplopende bodems duiden immers op gestage opwaartse druk op de weerstandszone. Boven €16,75 ligt de weg in eerste instantie vrij voor €19,00. Belangrijker is echter de constatering dat boven de weerstandszone de langere termijn stijgende beweging een vervolg krijgt. De benoemde €19,00 behoeft dus geenszins het eindpunt te zijn indien de langere termijn beweging wordt hervat.

Onder €16,45 verandert het beeld. Onder dit niveau moet worden aangenomen dat de opwaartse ambitie wederom is afgeslagen en dat RELX op zoek kan gaan naar een volgende bodem. Deze zal naar alle verwachting wederom hoger komen te liggen. Dat neemt echter niet weg dat het neerwaarts risico onder €16,45 aanzienlijk is omdat de vorige bodem net onder €14,00 is gezet.

Laat een reactie achter