Voor de Cijfers: Randstad

Het verhaal van Randstad was het verhaal van het grote hoofd-schouder koerspatroon. De vaste lezer van TradeIdee zal zich dit herinneren want vele malen is dit patroon op deze site besproken en op dit patroon is destijds ook een TradeIdee afgegeven. De drie rode halve cirkels staan nog ingetekend in de bijgeleverde grafiek. In de achterliggende weken is het afgegeven koersdoel dat op basis van het patroon kon worden berekend ruimschoots gehaald. Belangrijker was dat in de analyses steeds is aangegeven dat de lagere koersen gezien moesten worden als een correctieve beweging binnen de langere termijn stijgende beweging. De trendlijn onder het verloop sinds 2012 staat daarom ook afgedrukt in de grafiek. Inmiddels kan worden gesteld dat de test van de trendlijn succesvol is geweest.

Randstad-WeekGrafiek

Randstad-WeekGrafiek

Inmiddels is de koers al weer enigszins opgelopen vanaf de trendlijn. Zowel in de koersgrafiek zelf als in het verloop van de RSI staan horizontale trendlijnen boven de huidige stand getrokken. Een blik op de grafiek leert dat zowel de koers als de indicator nog wat ruimte heeft voordat de respectievelijke grootheden tegen de weerstanden aanlopen. Dit impliceert dat de verwachting luidt dat Randstad nog wel enige ruimte heeft om door te stijgen. De eerste serieuze weerstand komt de koers pas tegen rond €44,75. Vanaf de huidige stand procentueel nog bewegingsruimte. Wel luidt de opmerking dat een stijging tot aan het genoemde niveau nog steeds valt binnen de correctieve beweging van lagere toppen en lagere bodems zoals deze midden 2015 is gezet. De dual gemiddelde indicator staat dan ook nog in de verkoop-stand.

Al met al luidt de verwachting dat Randstad door kan stijgen. In het grotere plaatje moet een stijging tot aan €44,75 echter wel worden gezien als een klassieke test van de oude steunzone en het zoeken naar een lagere top. Voor een langere termijn verbetering en hervatting van de trendmatige beweging vanaf 2012 dient de koers deze zone dus eerst te overstijgen.

Laat een reactie achter