Voor de Cijfers: Randstad

Na twee grote namen vorige week, gaat het cijferseizoen deze week weer verder met meerdere namen. De week trapt morgen af met Randstad. Vandaag dus alvast een vooruitblik op TradeIdee.

Het is niet veel! Dat is de eerste gedachte welke opkomt als onderstaande weekgrafiek wordt bekeken. Twee horizontale lijnen staan ingetekend. De koersvorming van Randstad zit al meerdere  jaren gevangen binnen de aangebrachte bandbreedte. Voor de langere termijn belegger is Randstad vanuit het oogpunt van koerswinst dus niet interessant. Op het moment van schrijven noteert de koers nagenoeg dezelfde stand als begin 2015. Zoals gezegd, voor de koerswinst moet je niet bij Randstad zijn.

Uiteraard is dit slechts de helft van het verhaal. De diepte of delta van de bandbreedte is van dien aard dat het natuurlijk wel interessant kan zijn om de range van boven naar onder te spelen, of vice versa. De afstand tussen steun en weerstand bedraagt immers grofweg 23 euro. Met deze gedachte in het achterhoofd kan worden opgemerkt dat Randstad begin dit jaar netjes de steun heeft getest en sindsdien bezig is om haar weg richting bovenkant weer te vinden. Een dag voor de cijfers noteert de koers nagenoeg op de helft van de bandbreedte. Dat niet alleen. Een dag voor de cijfers noteert de koers tevens tegen de dalende trendlijn welke getrokken kan worden over de toppen sinds eind april dit jaar.

Vraag is dus of de cijfers van morgen kopers kunnen enthousiasmeren om Randstad door deze lijn te duwen! Een blik op de daggrafiek kan helpen bij het beantwoorden van deze vraag.

Randstad WeekGrafiek

Randstad WeekGrafiek

In de daggrafiek komt ook het min om meer horizontale pad van Randstad naar voren. Het betreft hier dan de koersontwikkeling van het laatste jaar. Wordt de koersgrafiek sinds de zomer van dit handelsjaar echter onder de loep genomen dan kunnen drie halve cirkels en een dalende diagonale trendlijn ingetekend worden. De combinatie van deze cirkels en lijn duidt een omgekeerd Hoofd Schouder patroon.

Een dag voor de cijfers onderneemt Randstad stappen om door de neklijn van dit patroon te breken en daarmee activeert zij het patroon. De theorie stelt dat op basis van dit patroon een projectie gemaakt mag worden van hoofd tot neklijn op het niveau van doorbraak. Deze exercitie levert en ijkpunt op rond €53.00! Dit impliceert dus  een doorbraak van de dalende lijn in de weekgrafiek en een stevige vervolgstap naar de bovenkant van de bandbreedte zoals besproken bij dezelfde weekgrafiek.

Nu moet wel rekening gehouden worden met de mogelijkheid van een terugtest op de neklijn. In dit proces moet de koers van Randstad dan steun vinden richting of boven €45.75. Een daling tot aan dit niveau moet dus eerder gezien worden als kans dan als bedreiging. Zie overigens dat de gemiddelde lijnen net voor de vorming van de rechterschouder op koop gesprongen zijn en dat momenteel nog steeds staan.

Randstad DagGrafiek

Randstad DagGrafiek

Conclusie

Het langere termijn beeld voor Randstad oogt saai. Zijwaarts is in deze de beste conclusie. De bandbreedte van het horizontale patroon is echter zodanig dat het wel interessant kan zijn om de range binnen de steun en weerstand te spelen.

Na de test van de steunlijn begin dit jaar is Randstand stapsgewijs onderweg naar de weerstandlijn van de brede range. Een koerspatroon in de daggrafiek geeft aanleiding om aan te nemen, dat na een paar weken van pauze, dit proces weer een vervolg kan krijgen. Koop op zwakte luidt het devies. Eerste ijkpunt voor de komende weken €53.00!

Laat een reactie achter