Voor de Cijfers: Philips

Nadat vorige week de aftrap is gegeven van het cijferseizoen vervolgt het Damrak deze week met twee zwaargewichten uit de AEX. Morgen is Philips aan de beurt en later deze week volgt nog Unilever. Ook nu werpt TradeIdee een dag voor de publicatie van de cijfers een blik op de actuele stand van zaken. Doe uw voordeel.

Philips-WeekGrafiek

Philips-WeekGrafiek

Het lange wachten lijkt te worden beloond. Deze gedachte komt naar boven als een blik wordt geworpen op de koersontwikkeling van Philips. Sinds de eerste maanden van 2013 hebben de koersfluctuaties plaatsgevonden in een horizontale bandbreedte. De grenzen van de band staan getrokken in de grafiek. Het zijwaartse verloop van de achterliggende jaren is daarnaast inzichtelijk gemaakt door de ingetekende gemiddelde indicator. In de jaren 2013 tot en met 2016 golfden het kortere en langere termijn gemiddelde als in een innige tango om elkaar heen. Zoals gezegd lijkt daar nu echter verandering in te zijn gekomen.

In de grafiek valt te zien dat de koers van Philips een aantal weken geleden succesvol door de horizontale barrière rond €27,75 is gebroken. Een prestatie welke in eerdere jaren niet lukte. Dit is een signaal dat Philips zich wil ontdoen van de zijwaartse koersbeweging waarin zij zo lang gevangen heeft gezeten. De lichte neerwaartse druk op de koers gedurende de recente weken mag in dit licht gezien worden als de klassieke terugtest welke veelal volgt nadat een koers een belangrijk obstakel heeft weten te slechten. Nu moet dus blijken dat de oude weerstand als nieuwe steun gaat fungeren. De kans dat dit inderdaad gaat gebeuren is aanzienlijk. De gemiddelde indicator heeft een aantal weken geleden immers een duidelijk koopsignaal afgegeven en daarnaast fungeert het korte gemiddelde (=groene lijn) van deze indicator nu als steunpilaar.

De theorie stelt dat na het verlaten van een bandbreedte de diepte van het zijwaartse patroon geprojecteerd mag worden op het doorbraak-niveau. Uit de grafiek valt op te maken dat de diepte ruim zeven euro bedraagt. Dit betekent dat, indien de terugtest succesvol wordt afgerond, voor 2017 gerekend mag gaan worden met koersen rond grofweg €35,00.

Zit er dan geen enkel risico in de grafiek? Jazeker! De angel in het hierboven beschreven scenario zit in de RSI. Met de rode cirkel is aangegeven dat van een duidelijke OB-notering nog geen sprake is geweest. Dit is wel een vereiste wil de trendmatige opwaartse beweging zich verder kunnen ontwikkelen. Beleggers met enig geduld wachten dus op deze bevestiging. Het koerspotentieel is immers van dien aard dat best een eerste deel van de beweging gemist kan worden zonder dat Philips daarna niet meer interessant zou zijn om alsnog in te stappen. Reden om nog even te wachten met instappen ligt in het gegeven dat de terugtest nog in volle gang is. U kent de slogan van TradeIdee: Reageren, niet Anticiperen!

Laat een reactie achter