Voor de Cijfers: KPN

Na een paar dagen van rust aan het cijferfront is het morgen de beurt aan KPN. Volgens menig analist is dit aandeel de topper voor 2017. De grafiek laat dit echter nog niet zien. Sterker, de kans is reëel dat ook dit jaar beleggers in KPN niet veel reden tot vreugde hebben.

KPN-WeekGrafiek

KPN-WeekGrafiek

Een trend is een trend. De vaste lezer van de columns op TradeIdee is bekend met deze slogan. Wordt de langere termijn grafiek van KPN tegen het licht gehouden dan valt op dat sprake is van een duidelijke trendmatige beweging. En deze beweging is niet stijgend. Beleggers die aan het begin van dit decennium zijn gaan beleggen in KPN hebben nu grofweg nog slechts een derde van hun ingelegde gelden over. De jaren 2013 tot midden 2016 waren hoopvol. Helemaal als de koersontwikkeling in die jaren procentueel wordt bekeken. In het grotere plaatje is de stijging in deze jaren echter niet meer en niets minder geweest dan een opleving binnen de neerwaartse trend. Het ingetekende fibo-grid geeft aan dat het herstel een halt is toegeroepen op het eerste correctie-niveau van de voorafgaande daling. Sinds het midden van vorig jaar is de geleidelijk wegzakkende beweging weer hervat en is tot op het moment van dit schrijven intact. Objectief wordt deze ontwikkeling ondersteund door de afgedrukte gemiddelde lijnen indicator. De ingetekende rode cirkel duidt de situatie dat sinds het midden van vorig jaar een duidelijke verkoopstatus is afgegeven door deze indicator. De verwachting luidt niet dat de cijfers van morgen daar op korte termijn verandering in zullen brengen. Het advies voor KPN luidt dan ook: Verkoop iedere Rally.

Het meest waarschijnlijke scenario voor KPN luidt dat de koers weer onderweg is naar in eerste instantie €2,25. Belangrijker is echter de constatering dat de langere termijn beweging van voortdurende zwakte nog steeds de overhand heeft. Dat betekent dat genoemd niveau echt niet het laagste punt voor 2017 hoeft te zijn. Zoals in de inleiding reeds opgemerkt, de grafiek laat een ander beeld zien dan het geluid dat sommige analisten laten horen over KPN.

Laat een reactie achter