Voor de Cijfers: Gemalto

In het rijtje van fondsen dat met cijfers naar buiten komt, druppelt het nog wat na. Morgen is het de beurt aan Gemalto. Zoals je gewend bent blikt TradeIdee een dag voor publicatie vooruit. Ook bij Gemalto. Daar gaan we.

Gemalto-WeekGrafiek

Laten we beginnen met de constatering dat de laatste weken niet echt een succes waren voor Gemalto. Sterker, eigenlijk is het al langere tijd hommeles in de sector van de digitale beveiliging. Althans als we het koersverloop bekijken vanaf 2015. Grofweg is de koers in twee jaar nagenoeg gehalveerd. Zoals reeds opgemerkt, allemaal geen succes. Na de scherpe daling gedurende de tweede helft van 2015 is het koersverloop sinds de start van 2016 in wat rustiger vaarwater terecht gekomen. Nog steeds is natuurlijk duidelijk sprake van een neerwaarts gerichte trend. Deze staat dan ook expliciet ingetekend. Binnen deze trend heeft Gemalto echter al een aantal maal een herstel laten zien welke vanuit procentueel oogpunt toch interessant te noemen is. Het startpunt van deze reactie-bewegingen lag steeds op het aantikken van de steunlijn van het ingetekende dalende trendkanaal. Deze constatering is een mooi bruggetje naar de huidige verwachting.

Een blik op de bijgeleverde koersgrafiek leert dat de recente klappen de koers van Gemalto weer bij de steunlijn hebben gebracht. Op het niveau van de trendlijn is de koersval tot rust gekomen en gestabiliseerd. Een eerste poging tot herstel binnen de dalende trend is overigens reeds gestart. Dat is 1. Volgende. De recente teleurstelling was zo groot dat een koershiaat is ontstaan. Deze staat geaccentueerd met de aangebrachte rode cirkel. Nu stelt de theorie dat hiaten in de loop der tijd veelal gevuld worden. Dat is 2. Volgende. Onder het verloop van de koersontwikkeling staat de RSI afgedrukt. De theorie stelt dat deze bij  een dalende koersbeweging van het aandeel tot onder de OS-lijn moet duiken. Dat is niet gebeurd. Zie hier de vergelijking met het laatste kwartaal 2016. Toen dook de indicator ook niet onder haar signaal-lijn hetgeen het startsignaal inluidde voor een herstel naar de bovenkant van het trendkanaal in de daaropvolgende maanden. Dat is 3. Volgend. De theorie stelt dat de geschiedenis de neiging heeft zich te herhalen. Dat is 4.

Uit het bovenstaande kan de verwachting worden getrokken dat Gemalto in de komende weken opnieuw kan herstellen. De cijfers van morgen zouden weleens het eerste duwtje in de rug kunnen verzorgen. De eerste opdracht voor de komende weken ligt dan in het opvullen van het koersgat. Dit impliceert een ontwikkeling naar €54.30. Daarboven volgt dan de weerstandlijn van het trendkanaal. Deze lijkt voorlopig echter nog even verre toekomstmuziek. Voor nu dus “slechts” €54.30. Lees nog wel even de volgende disclaimer:

De trend is neerwaarts. Het uitblijven van ook maar een enkele OB-notering van de indicator in de recente geschiedenis onderstreept heel duidelijk deze constatering. Enig herstel moet dus gezien worden in het proces van een zoektocht naar wederom een lagere top. Dat neemt niet weg dat deze mogelijkheid voor de beleggers onder ons met een wat hogere risico-acceptatie procentueel gezien leuke kansen biedt. Het bovenstaande beeld staat en valt uiteraard met koersen boven de ingetekende steunlijn. Kansen dus, maar je bent overduidelijk gewaarschuwd.

Laat een reactie achter