Voor de Cijfers: ASML

Het cijferseizoen gaat weer beginnen. Dat betekent dat TradeIdee start met haar rubriek Voor de Cijfers. Vandaag de eerste editie van deze cyclus: ASML.

ASML-WeekGrafiek

Een blik op de bijgeleverde grafiek van ASML leert gelijk dat Stelregel 01 uit “de Dikke Nikken” onveranderd van toepassing is op de leverancier van lithografische systemen. Een beweging met de ogen van links naar rechts over de koersontwikkeling van de achterliggende drie jaar laat de pupillen opveren. Een stijgende trendmatige beweging dus. Nu stelt de theorie dat bewegingen zelden tot nooit in een rechte lijn gaan. Deze wijsheid is van toepassing op dalende bewegingen alsook op stijgende bewegingen. De stelling is een mooi bruggetje naar de koersontwikkeling van midden november 2017 tot aan de eerste week van dit handelsjaar en hoe deze beweging binnen het grotere beeld geplaatst mag worden.

In de hierboven aangehaalde periode deed ASML, binnen de stijgende trend, even een stapje terug. De gebruikelijke reactie-beweging na een voorafgaande periode van actie. De ingezette beweging geeft een aantal aanknopingspunten voor de verwachte vervolgbeweging welke sinds begin dit jaar al is gestart. Een handvat zit in de koersgrafiek zelf, de andere in het verloop van de indicator. We bekijken beide vatten.

Reactie-bewegingen hebben de neiging om op “natuurlijke” niveaus draaipunten te zetten. In de theorie van de TA vallen deze zones op de fibo-lijnen. In de grafiek staat een fibo-grid ingetekend. Inderdaad is de koers van ASML begin dit jaar netjes op de eerste lijn van het grid getrokken over de laatst voorafgaande impulsbeweging een halt toegeroepen. Interessant is het gegeven dat dit grid niet alleen gebruikt kan worden om potentiële kantelpuntjes te bepalen, maar ook gebruikt kan worden om koersextensies te berekenen. Wordt de eerste projectie van de reactie-beweging berekend dan verschijnt €171.00. Dit impliceert een volgende hogere top in het jarenlange patroon van achtereenvolgende hogere toppen en bodems. In de RSI staat een Positieve Reversal ingetekend. Ook deze set-up leent zich voor het bepalen van een vervolg-koersdoel voor ASML. De berekening van de PR levert zelfs €175.50 op.

De signalen wijzen dus in de richting van een voortzetting van de trendmatige beweging. De twee ingetekende gemiddelde lijnen bevestigen deze gedachte overigens want ze staan in koop-modus, liggen beiden onder de koers en zijn stijgend. Een eventuele tegenvallende eerste reactie op de cijfers biedt dus kansen. Want voor ASML geldt zeker: Trend is Trend!

Geef een reactie