Voor de cijfers: ASML

Morgen is het tijd voor ASML. De koersontwikkeling van dit fonds bevindt zich in een cruciale fase. De langere termijn stijgende beweging, welke zich liet aftekenen tussen 2011 en midden 2015, is ten einde. In de opleving van eind 2015 lukte het de koers namelijk niet om een hogere top te zetten. De eerst lagere top sinds 2011 is daarmee een feit. Vraagstuk is nu of spoedig een eerst lagere bodem volgt. Vandaar de opmerking dat de koersontwikkeling van ASML zich op een spannend niveau bevindt. De cijfers van morgen moeten uitsluitsel geven.

ASML-WeekGrafiek

ASML-WeekGrafiek

Sinds midden 2015 zit de koers vast in een breed zijwaarts patroon. De oude bodems van begin 2015 vormden midden vorig jaar zoals gezegd een weerstand en sindsdien is de koers opnieuw afgegleden naar de bodem van midden 2015. De horizontale ingetekende lijnen symboliseren dit gegeven. De langere termijn indicator, gebaseerd op de gemiddelde lijnen, bevestigt dat de koopconditie over is. Midden vorig jaar heeft immers een cross plaatsgevonden.

De niveaus van de getrokken lijnen staan op respectievelijk grofweg €71,00 en €88,00. Zoals gezegd, de koers staat op de onderkant van deze range. Veert ASML weer op of zakt zij verder weg voor een lagere bodem? De RSI kan helpen bij het formuleren van een antwoord op dit vraagstuk. De ingetekende groene cirkels duiden de situatie dat in het koersverloop van ASML weliswaar sprake is van gelijke bodems, maar dat dit in de leidende indicator niet het geval is. Een situatie bekend als positieve divergentie. Daarnaast zijn de bodems netjes boven de OS-signaallijn gevormd. Deze constatering is een aanwijzing in de richting dat ASML zeer waarschijnlijk binnen de hierboven aangehaalde bandbreedte blijft fluctueren. Anders verwoord, in de komende maanden kan de koers weer opveren richting €88,00. De cijfers van morgen moeten dan het eerste zetje in de rug geven.