Voor de cijfers: Akzo Nobel

Nadat Unilever vorige week de aftrap heeft gegeven, volgt morgen Akzo Nobel. In deze rubriek blikken wij alvast voor u vooruit. Hoe staat het technische plaatje net voor publicatie van de cijfers?

Akzo Nobel WeekGrafiek

Akzo Nobel WeekGrafiek

In de achterliggende weken heeft Akzo Nobel haar van haar beste kant laten zien. Sinds halverwege februari van dit jaar heeft de koers een aardig herstel doorgemaakt. Wordt echter wat afstand genomen van de huidige koersontwikkeling dan komt de vraag naar boven hoeveel ruimte nog in het huidige koersverloop zit. Het antwoord op deze vraag luidt: Weinig!

Sinds de top van begin 2015 laat de grafiek van Akzo Nobel een patroon van achtereenvolgende lagere toppen en lagere bodems zien. De recente ontwikkeling moet in dit licht worden bekeken. Anders verwoord, ondanks de procentueel sterke ontwikkling, mag de huidige stijging slechts betiteld worden als een zoektocht naar opnieuw een lagere top. Een aantal technische indicaties duiden erop dat deze lagere top nabij is.

Allereerst de weerstandlijn welke staat getrokken over de toppen van 2015. In de grafiek is aangegeven dat deze momenteel rond €63,00 fluctueert. Daarnaast staat over het verval een fibo-grid ingetekend. Het 50 procent herstelniveau staat ook genoteerd rond €63,00. Een dubbele technische aanwijzing dat Akzo Nobel naar alle waarschijnlijkheid moeite zal hebben om op korte termijn boven dit niveau uit te stijgen.

Een blik op de RSI ondersteunt deze verwachting. Met het patroon van lagere toppen en lagere bodems in de koers laat de indicator een ontwikkeling zien in de onderste helft van haar bandbreedte. Daarbij komt dat de RSI inmiddels is opgelopen tot nagenoeg het niveau van haar vorige top. Er is dus nog wel wat ruimte, vergelijkbaar met de koers, maar deze is zeer beperkt.

Al met al kan de conclusie getrokken worden dat Akzo Nobel richting of al onder €63,00 haar Waterloo zal vinden en dat een hervatting van de beweging welke al sinds begin 2015 aan de gang is, een voortzetting kent. Heel concreet betekent dit aankomende zwakte.

Laat een reactie achter