Voor de Cijfers: Aegon

Het kritische niveau voor Aegon ligt rond €5,40. Een zone om morgen, en de komende dagen, scherp in de gaten te houden. Sinds het midden van vorig jaar heeft de koers inmiddels een stevig herstel laten zien. In de eerste weken van dit nieuwe handelsjaar is de stijging echter volledig tot stilstand gekomen nadat Aegon was opgelopen tot aan het hiervoor genoemde niveau. Het niveau waarop de koersopleving hapert komt niet als een totale verrassing. Het was ook exact deze zone vanaf waar in het tweede kwartaal van vorig jaar de hervatting van de destijds geldende dalende trend werd ingezet. Het zou dus zo maar eens kunnen zijn dat de zone €5,40 voorlopig nog even een zware dobber voor Aegon blijft. Deze stelling wordt ondersteund door het gegeven dat de RSI inmiddels weliswaar in een Bull Market Range fluctueert, maar zij is nog niet in staat geweest om tot boven de OB-lijn te klimmen.

Aegon-WeekGrafiek

Aegon-WeekGrafiek

Het risico voor Aegon wordt op dit moment afgeschermd rond €4,90. Met de genoemde twee niveaus is grofweg de handelsbreedte van 2017 aangegeven. In het langere termijn beeld moet de recente zijwaartse beweging vooralsnog  gezien worden als een consolidatie. Of, zo u wilt, een adempauze. Dus de opmerking dat €5,40 een zware dobber is moet wel gelezen worden in het licht dat de verwachting luidt dat Aegon uiteindelijk deze horde weet te overwinnen. De gemiddelde lijnen indicator is namelijk een paar weken geleden op koop gesprongen. Daarnaast is de dalende trendlijn over 2015 en 2016 doorbroken en zelfs al een keer getest als nieuw steunpunt. Boven de eerste weerstand mag de huidige handelsbreedte worden geprojecteerd, hetgeen een volgend ijkpunt oplevert rond €6.00. Voldoende stijgingspotentieel dus om bevestiging af te wachten en pas boven €5,40 te vergroten of in te stappen. Zolang deze barrière immers boven de koersontwikkeling ligt, is een hertest van €4.90 uiteraard een reëel scenario.

Wat nu als blijkt dat €4,90 toch breekt? In dat geval kan de koers verzwakken tot aan de zone rond €4,00. Onder de eerste steunpilaar wordt dan ook geadviseerd om afscheid te nemen vanwege het grote koersrisico dat dan ontstaat.

Laat een reactie achter