Verliesreparatie met Opties

Verliesreparatie van aandelenpositie met opties
In navolging van het recente webinar van Tradeidee en OptieAcademy hierbij een tipje van de sluier opgelicht hoe je een verliesgevende aandelenpositie kunt repareren met opties.

Verliesreparatie met opties
Stel dat u van een fictief fonds ABC 100 aandelen heeft gekocht op bijvoorbeeld €13. Dan staat u bij een koers van €11 al op een verlies van €200. De vraag is hoe u hier het snelste uit kunt komen zonder verlies en ook zonder extra risico te nemen. Door het slim toepassen van een optiestrategie is dat mogelijk.

De winst/verlies-grafiek van 100 gekochte (long) aandelen ABC op een koers van €13 ziet er als volgt uit:

afbeelding 1

Als het aandeel stijgt van uw aankoopniveau naar €14 dan heeft u €100 winst en als het aandeel daalt naar €10 dan heeft u €300 verlies. Oftewel €100 winst of verlies bij 1 euro stijging of daling. Als het aandeel rond €13 blijft hangen, dan heeft u geen koerswinst. Hooguit wat dividendrendement indien u een dividend binnenkrijgt.

Verliesreparatie met opties
Hoe kunt u nu uit een verliesgevende positie komen met opties, zonder extra risico te lopen? (Echter, ook niet met minder risico). Dat kan bijvoorbeeld door 1 call optie te kopen met een uitoefenprijs rond de huidige koers en tegelijkertijd 2 calls te schrijven (dus gedekt) met een hogere uitoefenprijs. Let wel, het neerwaarts risico blijft hetzelfde vanwege de aandelenpositie. U loopt risico op de gekochte aandelen, terwijl het stijgingspotentieel beperkt is vanwege de geschreven calls.

U heeft bij deze constructie 2 opties geschreven: 1 optie die gedekt is door de gekochte aandelen en 1 optie die gedekt is door de gekochte call. U raakt de aandelen dus kwijt op een bepaald niveau, maar dat is niet erg omdat u de aandelen toch kunt leveren: enerzijds vanwege de 100 aandelen en anderzijds vanwege de gekochte call die kan worden uitgeoefend.

We reiken de volgende voorbeeldoptiestrategie aan: het in portefeuille houden van 100 aandelen ABC en het kopen van 1 call optie en het schrijven van 2 call opties met dezelfde expiratiedatum, bijvoorbeeld oktober.

Om een passende verliesreparatiestrategie toe te passen, moeten we ervoor zorgen dat er geen investering hoeft te worden gedaan. Op de gekochte aandelen ABC kunnen we bijvoorbeeld een 1 call optie met uitoefenprijs €11 kopen en tegelijkertijd 2 calls met uitoefenprijs €13 schrijven.

Long 100 aandelen ABC + Ratio call spread:
Long: 100 ABC @ €13.
Long: 1 ABC OCT 11 Call @ €1,40 (betalen).
Short: 2 ABC OCT 13 Call @ €0,70 (ontvangen).

afbeelding 2

Wat we in dit voorbeeld hebben gedaan is het naar beneden brengen van het break-even-point, oftewel het punt waarop we geen winst of verlies hebben (zie bovenstaande grafiek). Het break-even-point van sec de gekochte aandelen ligt op €13 zoals we eerder hebben gezien.

De totale premie die we ontvangen voor de 2 geschreven calls bedraagt 2 * €0,70 maal 100 oftewel: €140. Van deze ontvangen premie kunnen we de aankoop van de gekochte 11 call van €1,40 financieren.

Doordat we een ratio call spread hebben toegevoegd aan de aandelen, behalen we al een koerswinst vanaf het break-even-point van €12. Op een expiratiekoers van €12 in oktober lopen de calls met uitoefenprijs €13 waardeloos af, terwijl de 11 call een winst geeft van €100. De aandelen staan dan echter nog op een verlies van €100 oftewel per saldo 100 -100 = €0.

Op een expiratiekoers van €13 in oktober lopen de calls met uitoefenprijs €13 waardeloos af en heeft de 11 call een waarde van €200. Op €13 hebben we op de aandelen een 0 resultaat. De totale winst bij een expiratiekoers van €13 bedraagt dus €200 wat altijd beter is dan nog geen winst in het geval van de situatie van alleen de gekochte aandelen.

De winst is evenwel gemaximeerd op €200 vanaf een aandelenkoers van €13. Dat komt omdat we 2 calls met uitoefenprijs €13 hebben geschreven. Als u echter van mening bent dat het aandeel naar bijvoorbeeld €15 kan stijgen, dan kunt u dus beter geen extra call(s) schrijven, maar dan ontvangt u dus wel minder premie.

Het neerwaarts risico blijft uiteraard wel bestaan: u heeft geen bescherming naar beneden toe. Het risico van 100 aandelen ABC blijft dus bestaan. Bij een expiratiekoers van bijvoorbeeld €9 bedraagt het verlies dan €400.

Voorkeur ABC verliesreparatiestrategie
Het inzetten van een (1 op 2) ratio call spread naast het bezit van 100 aandelen zorgt er dus voor dat u eerder uit het verlies kunt komen. Het neerwaarts risico blijft uiteraard wel aanwezig (zie grafiek), maar naar onze mening is deze constructie wel beter dan alleen het aanhouden van de aandelenpositie doordat u optimaal gebruik maakt van uw ratio-spread. Afhankelijk van uw visie, kunt u beslissen of u wel of geen call(s) schrijft naast de gekochte aandelen.

We adviseren altijd om wel een stop-loss-niveau te hanteren, oftewel bepaal een niveau waaronder u afscheid gaat nemen van de gekochte aandelenpositie en de geschreven opties om zo uw risico te beperken. Wij zouden in het geval van dit fictieve ABC een stop-loss niveau kunnen aanhouden onder €10 om daarmee het verlies te maximaliseren.

In het algemeen: u hoeft de geschreven opties niet tot het einde van de looptijd aan te houden. U kunt iedere beursdag altijd uw opties sluiten, mocht uw visie opeens veranderen.

Laat een reactie achter