Blik van de Nik: Juni 2017

Een trend is een trend. Deze slogan is inmiddels terug te vinden in een aantal opeenvolgende Blikken van de Nik. Ook in de editie van mei werd teruggegrepen naar deze technische wijsheid. In dezelfde editie werd echter wel een expliciete waarschuwing uitgesproken. Deze had betrekking op het gegeven dat de AEX aan het begin van mei relatief dicht tegen de weerstandlijn van het trendkanaal noteerde waarbinnen de index sinds het begin van 2016 een stevige opwaartse ontwikkeling laat zien. Met het teruggrijpen naar deze waarschuwing trapt de Blik van de Nik van juni af.

AEX-WeekGrafiek

De in de vorige editie neergelegde waarschuwing behelsde impliciet de verwachting dat de opwaartse ruimte voor mei beperkt zou zijn. Worden de respectievelijke slotstanden van april en mei vergeleken dan kan inderdaad geconstateerd worden dat de AEX in de tussenliggende weken een pas op de plaats heeft gemaakt. Dit gegeven is binnen de ontwikkeling sinds 2016 echter nog geen enkele reden om in paniek te raken. Trends ontwikkelen zich immers zelden tot nooit in een rechte lijn. Perioden van euforie worden afgewisseld met perioden van pessimisme. Zolang de verkoopdruk in de tweede fase de koopdruk in de eerste fase niet overstemt is sprake van een stijgende trend. Het gegeven dat door de graadmeter in mei slechts een pas op de plaats is gemaakt in plaats van serieuze verkoopdruk geeft dus al helemaal geen aanwijzing dat de beweging sinds begin 2016 ten einde is.

Dat neemt echter niet weg dat de vraag openstaat of de AEX inmiddels voldoende is gecorrigeerd en de indicator genoeg is afgekoeld om in juni alweer het opwaartse pad te hervatten. Bij dit laatste kunnen nog wel wat vraagtekens worden geplaatst. Nog steeds noteert de index immers relatief hoog in het trendkanaal en noteert de RSI onveranderd hoog in haar range. Daarnaast noteert de eerste gemiddelde lijn een aantal indexpunten onder de huidige slotstand van de AEX. Een scenario waarbinnen de index ook in de komende weken opnieuw ten prooi valt aan wat aarzeling en lichte terugval mag dan ook zeker niet worden uitgesloten.

De ingetekende rode cirkel duidt de situatie dat de AEX in de laatste week van april over veel enthousiasme beschikte. De aangeduide koersgap was het resultaat. Nu stelt de theorie dat overmatige euforie in een reeds lang bestaande trend veelal de voorbode is van een consolidatie of correctie in deze trend. De consolidatie van de graadmeter in de maand mei loopt dus netjes in lijn met de theorie. Een ander stukje theorie behelst dat koershiaten een aantrekkingskracht hebben en veelal in een tweede fase alsnog worden ingekleurd. Ook deze constatering is een waarschuwing dat de huidige consolidatie/correctie fase nog niet ten einde hoeft te zijn. De eerste gemiddelde lijn noteert momenteel rond 511. De onderkant van de gap rond 513. De visie luidt, en de vaste lezer van de DailyDosis AEX weet dit al, dat het koersgat in de komende weken gevuld gaat worden. De ontwikkeling in mei lijkt dus slechts de eerste stap in dit proces geweest te zijn. Voor de volledigheid de slotopmerking dat de weerstandlijn van het trendkanaal inmiddels rond 540 noteert.

Succes met de Handel!

Laat een reactie achter