Blik van de Nik: Februari 2019

Reactie?

De eerste Blik van de Nik voor dit handelsjaar kende een licht positieve insteek. Aan het einde van 2018 was de AEX immers ver weggezakt zodat bij de start van het nieuwe jaar ingezet mocht worden op hogere koersen. De verwachte beweging kreeg echter expliciet het label van herstel en reactie mee. In jargon, het zoeken naar de volgende lagere top in het beeld sinds de markt kantelde in augustus 2018. Inderdaad zijn in januari hogere koersen genoteerd. De kracht waarmee de stap naar hogere niveaus is gezet roept echter wel de vraag op of de neergelegde visie dat slechts sprake is van een reactie nog wel geldig is.

AEX-WeekGrafiek

Positief

De eerste opmerking die gemaakt moet worden luidt dat de AEX in januari uit het dalende trendkanaal is gelopen. De diagonale lijnen van dit kanaal staan nog ingetekend om dit gegeven te benadrukken. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de AEX door de eerste reactielijn van de voorafgaande daling van ruim 100-indexpunten is gelopen. Inmiddels zijn ook de MA200 en MA20 weer overwonnen. Tot slot kon in de vorige Blik al opgemerkt worden dat de RSI in de daling boven haar OS-lijn wist te blijven. Momenteel is de indicator opgelopen tot aan nagenoeg exact het midden van haar handelsbreedte en dient dus op korte termijn een keuze te maken.

De hierboven opgenoemde elementen zijn uiteraard positief. Betekent dit dan dat de visie nu luidt dat een volledig herstel van de AEX aanstaande is? Kan de index weer terug naar de zone 573? Voor deze stelling lijkt het nog even te vroeg.

Negatief

De gemiddelde lijnen laten nog steeds een neerwaartse cross zien. Daarnaast moeten nog twee reactielijnen overwonnen worden voordat gedacht mag worden aan een volledig herstel. De betreffende reactielijnen zijn respectievelijk de 50 procent en de 61.8 procent lijnen op de daling van augustus 2018 tot december 2018. De bijbehorende niveaus liggen op 524 en 537. Een blik op de huidige stand van de AEX leert dat zij momenteel rond het eerste niveau noteert. Op korte termijn wordt dus duidelijk of deze lijn inderdaad de ingezette opmars weet te stoppen en keren.

Over 537 kan worden opgemerkt dat de MA50 momenteel ook op dit niveau noteert. Wel moet worden opgemerkt dat deze lijn in de achterliggende weken langzaam maar zeker horizontaal is gaan lopen. Niet geheel vreemd als in het achterhoofd wordt meegenomen dat in de Blikken van vorig jaar heel vaak is gewezen naar een horizontaal verloop sinds 2018 en niet vreemd als wordt meegenomen dat hierboven reeds is opgemerkt dat de AEX nagenoeg halverwege (=50 procent) van de voorafgaande daling noteert.

Trend

Terug naar de trend. Een trend bestaat uit toppen en bodems. Als deze achtereenvolgend lager liggen is sprake van een dalende trend en als deze achtereenvolgend hoger liggen is sprake van een stijgende trend. Gemakshalve laten we de mogelijkheid van gelijke toppen en bodems even achterwege. De laatste top welke een raakpunt heeft met het dalende trendkanaal is gezet op 530. Deze is dus nog niet overwonnen. Formeel kan dus nog steeds opgemerkt worden dat sprake is van lagere toppen en lagere bodems sinds augustus vorig jaar. Anders verwoord, formeel kan nog steeds gesproken worden van een zoektocht naar een lagere top. Uiteraard wel de opmerking dat in de eerste Blik  2019 de gedachte is uitgesproken dat deze top al op een lager niveau gezet zou worden.

Voor de volledigheid is de oude horizontale trendlijn op 541 weer teruggezet in de grafiek, alsook een horizontale trendlijn op 534. Met het benoemen van al deze niveaus lijkt de conclusie dus inderdaad gerechtvaardigd dat het nog veel te vroeg is om alweer de niveaus van de hoogste koersen uit 2018 in de mond te nemen. Sterker, indien in de komende dagen/weken blijkt dat de AEX inderdaad op een van de aangegeven reactielijnen afdraait, dan kan in de Blik van Maart naar alle waarschijnlijkheid ingezet worden op het berekenen en bepalen van de eerste lagere extensie-doelen.

Visie

Concreet: de visie en gedachte blijft staan dat de huidige beweging gezien moet worden als niets meer en niets minder dan een reactie op de sterke daling in 2018. Zoals altijd zal ook in februari in de DailyDosis de neergelegde gedachte dagelijks stap voor stap worden uitgewerkt. Let op, later in de week zal op deze plek ook weer de Blik van de Nik S&P500 verschijnen.

3 reacties op “Blik van de Nik: Februari 2019”

 1. Bram says:

  18 februari van 19.00 tot 21.00 – informele bijeenkomst voor beleggers en (day)traders in Delft

  Deze meeting biedt beleggers, (day)traders en beursbengels van elke beleggingscategorie de mogelijkheid om gelijkgestemden te ontmoeten. Dit is een informeel niet commercieel evenement waarbij persoonlijke ervaringen en lessen kunnen worden gedeeld over bijvoorbeeld handelspsychologie, technische analyse, methodologieën, strategieën en meningen over de (evolutie van) financiële markten. Andere onderwerpen die aan de orde kunnen komen via individuele gesprekken kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld beleggingen, investeringen, tradingplatformen, strategieën, aandelenmarkt, grondstoffenmarkt, handmatige / discretionaire traders tot semi-of volledig geautomatiseerde systemen, kortom alles met betrekking tot beleggen en traden. Enige kennis van zaken is noodzakelijk om op alle niveaus te kunnen meepraten. Het evenement vindt plaats in wijkcentrum de Wending, Raamstraat 67, 2613 RW Delft. Dit is net achter het treinstation van Delft. Uiteraard mag dit evenement gedeeld worden met vrienden en het is gratis.

  Aanmelden kan via EventBright, FaceBook of Meetup

 2. Bram says:

  @GJN Kom je ook?

 3. Geert-Jan Nikken says:

  Waarde Bram,
  Dank voor de uitnodiging. Op TradeIdee kunnen iedere dag, live tijdens handelsuren, ervaringen, visies, meningen, gedachten, systemen, frustraties en euforie met elkaar worden gedeeld. Dat neemt uiteraard niet weg dat ik het initiatief van een informele bijeenkomst leuk vind, alleen ik laat deze even aan mij voorbij gaan.
  GRS Geert-Jan

Geef een reactie