Blik van de Nik: Oktober 2017

Belofte maakt schuld. Dus daar gaat ie dan…remember! De openingszin van de nieuwe Blik van de Nik is een verwijzing naar de slotwoorden van de vorige editie. Even een kleine opfrisser van het geheugen. Op basis van de klassieke stelregel en beurswijsheid over mei en september werd vorige maand aangegeven dat de betonnen-weerstand, of Betonnen Jantje zoals zij inmiddels is herdoopt, doorbroken zou kunnen worden. Een blik op de bijgeleverde week-grafiek leert dat de lange horizontale horde inmiddels inderdaad is overwonnen.

Met deze ontwikkeling lijkt het startsignaal gegeven voor het voortzetten van de beweging binnen het trendkanaal welke al vele edities van Blik staat ingetekend. Sta mij toe nog een opfrissertje te geven: Iedere maand wordt in Blik de nadruk gelegd op de stijgende trendmatige beweging welke al vanaf het begin 2016 duidelijk zichtbaar is. Deze editie vormt hierop geen uitzondering.

AEX-WeekGrafiek

Wordt de huidige grafiek tegen het licht gehouden dan springen twee zaken in het oog. Allereerst kan teruggegrepen worden naar de Positieve Reversal waarvan al enkele maanden melding wordt gemaakt. Zoals bij de vaste lezer bekend heeft deze een ijkpunt van 547. Daarnaast kan de trading-range, waarin de AEX in de achterliggende maanden netjes horizontaal van weerstandlijn richting steunlijn van het trendkanaal dobberde, iets nader worden bekeken.

In de achterliggende maanden fungeerde de trendlijn over de oude toppen uit het eerste half jaar van 2015 netjes als springkussen. Combineer deze twee prikkers met de horizontale lijn rond Betonnen Jantje en de contouren van een dubbel-bodem continuatiepatroon worden zichtbaar. De ingetekende halve cirkels accentueren dit koerspatroon. Ook patronen lenen zich voor het berekenen van ijkpunten en richtzones. Wordt de rekenexercitie op het geduide patroon uitgevoerd dan verschijnt 554.

Belangrijker dan het benoemen van richtpunten en koersdoelen, die dienen immers slechts de marketing en het ego van de schrijver, is echter de opmerking welke al in de eerste alinea van deze Blik viel. Het starschot lijkt gegeven voor een hervatting van de langere termijn opwaartse trendmatige beweging. De RSI, die gedurende de gehele periode van horizontale consolidatie tussen 530 en 505 netjes in haar Bull Market Range noteerde, ondersteunt nog steeds de aanwezige onderliggende positieve trend. In de toekomst kan dus heel goed blijken dat zowel 547 als 554 slechts tussen-doelen waren.

De theorie over koerspatronen kent naast de paragraaf over het berekenen van doelzones echter ook nog een andere paragraaf. Deze paragraaf behelst het drie-stappenplan van het overwinnen van de triggerlijn van een patroon. Binnen TradeIdee heeft dit stappenproces inmiddels de bijnaam UPG, oftewel “Uitbraak, Pullback en Go!”gekregen. Simpel gesteld beschrijft deze paragraaf het gegeven dat de markt de natuurlijke neiging heeft om nog een keer terug te keren naar het niveau van de triggerlijn om deze dan vervolgens in een andere hoedanigheid te testen.

Dus steun dient weerstand te worden bij een bearisch koerspatroon en weerstand dient te gaan optreden als steun bij een bullish koerspatroon. Omdat in het huidige geval van de AEX sprake is van de tweede situatie dient Betonnen Jantje nu op te gaan treden als vangnet en steun-piketpaaltje in het proces van de terugtest, de P. Daarnaast leert de theorie dat de gemiddelde lijnen een natuurlijk juk vormen. Steun als de index boven de lijn noteert en weerstand als de graadmeter onder de lijn handelt. De korte lijn fluctueert momenteel rond 523. Let wel, met het verstrijken van de tijd en het beschikbaar komen van nieuwe koersdata fluctueert de gemiddelde lijn uiteraard.

Met deze opmerking in het achterhoofd kan dus gesteld worden dat de zone 530 tot het niveau van de eerste gemiddelde lijn aangeduid kan worden als het eerste vangnet onder de huidige marktontwikkeling. Of, zoals je wilt, het stoppunt voor de P-beweging. Kopen op zwakte lijkt daarmee het devies voor Oktober te worden.

Uiteraard zal de dagelijkse DailyDosis-AEX het hierboven beschreven proces nauwkeurig en transparante volgen, beschrijven en verder uitwerken. De grote lijn is echter weer uitgelegd. Zoals iedere maand daarom ook deze maand de afsluitende woorden: Succes met de handel!

 

Laat een reactie achter