De Blik van de Nik: Maart 2017

Van de maan af gezien zijn we allen even groot. Aldus Multatuli. Daartegenover staat echter de volgende stelregel uit “de Dikke Nikken”: Als je naar een koersdoel kijkt en deze wordt steeds kleiner, dan zit je waarschijnlijk aan de verkeerde kant van de beweging. Deze stelregel is van toepassing op het in de vorige Blik van de Nik aangehaalde ijkpunt 458. Zoals gezegd, deze koerszone is in de tussenliggende handelsweken van februari, in tegenstelling tot de verwachting, steeds verder weg komen te liggen.

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

Een trend is een trend. Zoveel is duidelijk. Het opwaartse trendkanaal waarbinnen de AEX al sinds de bodem van 2016 fluctueert is onveranderd van kracht. De verwachting luidde dat de graadmeter binnen dit kanaal zou blijven maar wel richting de steunlijn van de handelsbreedte zou afdalen. Dit geschiedde niet! De AEX is binnen het trendkanaal verder doorgelopen. Inmiddels is zij aanbeland bij een belangrijke zone. Het betreft de zone 505 tot 510. In de bijgeleverde grafiek staan de twee respectievelijke horizontale lijnen op de benoemde niveaus ingetekend. De niveaus zijn ontleend aan oude toppen uit de eerste helft van 2015.

Zoals altijd staat ook nu weer de RSI onder het verloop van de AEX afgedrukt. Wat opvalt is dat deze leidende indicator in de opmars van de graadmeter nog steeds geen duidelijke ondersteuning heeft gegeven door overtuigend boven de OB-lijn te klimmen. Deze ontwikkeling doet vermoeden dat de zone 505 tot 510 in de komende weken een zware dobber voor de index zal blijken te zijn. Dit legt de weg open voor een stapje terug. Met klem wordt wederom benadrukt dat een periode van zwakte gezien moet worden als niets meer dan een vervolgstap binnen het opwaartse trendkanaal. De verwachting luidt dan ook niet dat de AEX momenteel aan de top staat van een zwarte piste. Wat zijn realistische niveaus?

Onder de huidige slotstand staat onveranderd de lijn rond 474 getrokken. Wel moet worden opgemerkt dat tussen de huidige koers en deze lijn al eerder een steunpunt mag worden verwacht. De vaste lezers van de DailyDosis AEX columns zijn bekend met de zone 488. Met de zone 505 tot 510 boven ons zijn dit de twee eerste niveaus waarop de blik mag worden gericht. De zone 458 verschuift daarmee vooralsnog dus even naar de achtergrond. Maar wat als ook in maart weer blijkt dat de AEX over kracht beschikt?

Weet de index zich boven 505 tot 510 te nestelen dan ligt de weg vrij voor een aanval op de weerstandlijn van het kanaal rond 536. Let wel, dit is niet het meest waarschijnlijke scenario maar voor de volledigheid van deze Blik van de Nik moet deze melding wel gemaakt worden. In de DailyDosis AEX columns zal de verwachting en het daadwerkelijke koersverloop van de AEX dagelijks stap voor stap voor u worden uitgewerkt.

Succes met de handel!

Laat een reactie achter