De Blik van de Nik: Februari 2017

De aftrap van 2017 is gegeven. In de eerste Blik van de Nik van dit jaar werd de conclusie getrokken dat na de snelle stijging in de laatste maanden van 2016 de technische indicaties in de richting duidden van een pauze. Dat niet alleen! In de slotalinea werd de opmerking gemaakt dat het niveau 458 ook in de komende maanden een belangrijke rol zou gaan spelen. Deze slotconclusie is een mooi bruggetje naar de Blik van de Nik voor deze maand. Want ook al gaat de maand januari de boeken in als relatief saai, de laatste dagen van de eerste maand geven aanleiding om de visie dat 458 nog een keer voorbijkomt te herhalen.

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

De trendlijnen in de bijgeleverde grafiek zijn onveranderd. De rode cirkel in het koersverloop van de RSI is ook blijven staan. Het uitblijven van de OB-notering, en daarmee dus de ondersteuning vanuit de indicator, was vorige maand aanleiding om aan te nemen dat de twee ingetekende horizontale lijnen onder de huidige stand van de AEX als magneet zouden gaan werken. Zoals reeds opgemerkt, het was lang wachten. In het slotakkoord van de achterliggende maand is echter een eerste poging tot lagere koersen ingezet en is het vorige maand aangehaalde eerste niveau op 474 nagenoeg gehaald. Vorige maand is echter de opmerking gemaakt dat van deze lijn weliswaar wat steun mag worden verwacht maar dat op basis van het aantal aarzelingspunten van de graadmeter rondom 458 meer steun, en nu dus aantrekkingskracht, mag worden verwacht. Dat betekent dat weliswaar rekening wordt gehouden met wat aarzeling rond 474 maar dat de verwachting onveranderd luidt dat deze steunzone uiteindelijk neerwaarts wordt doorbroken. Anders verwoord, de huidige technische indicaties geven onveranderd aanleiding om aan te nemen dat de AEX momenteel in een correctieve fase zit waarbij zij onderweg is naar de tweede ingetekende horizontale steunlijn onder de huidige koers. Oftewel, de zone 458.

De reden waarom gesproken wordt over een correctieve fase ligt in het gegeven dat sinds de bodem van 2016 natuurlijk onveranderd sprake is van een patroon van hogere toppen en hogere  bodems. De verwachte daling moet dan ook gezien worden als de gebruikelijke zoektocht naar opnieuw een hogere bodem. Pas als de AEX door de steunlijn onder de bodems vanaf 2016 zakt komt dit beeld te vervallen. De oplettende lezer heeft natuurlijk gezien dat de steunlijn van het kanaal door het verloop van de tijd ook vrij rap opschuift richting 458.

In de DailyDosis AEX columns zal de verwachting en het daadwerkelijke koersverloop van de AEX dagelijks stap voor stap voor u worden uitgewerkt. Maar u weet nu vanuit welke achterliggende gedachte deze dagelijkse columns worden geschreven.

Succes met de handel!

Laat een reactie achter