AEX: De Hoofdlijn

De HoofdLijn zal ook deze week wederom een belangrijke plek in de column innemen. Aldus de column van maandag. Deze stelling was en is gebaseerd op de mogelijkheid van een terugtest. Het klassieke spel van UPG.

AEX-IntraDagGrafiek

AEX-IntraDagGrafiek

De rode pijl in de weekgrafiek staat nog ingetekend. Deze pijl symboliseert het gegeven dat de slotstand van afgelopen vrijdag onder de HoofdLijn is gezet. Bij belangrijke lijnen verloopt een doorbraak veelal in drie stappen. De doorbraak, de terugtest en daarna de go. Al deze stappen zijn even belangrijk in het proces van het doorbreken van een significante steun- of weerstandlijn. Daar het hier gaat om een lijn welke haar diensten heeft bewezen sinds de tweede helft van 2011 behoeft er geen discussie te zijn of sprake is van een significante lijn.  Een ieder zal dat met me eens zijn.

De gisteren neergelegde verwachting van een terugtest is gebaseerd op positieve divergentie. De overbruggingssessie van maandag heeft aan dit beeld niets veranderd. De aangehaalde 407 liet inderdaad van zich spreken zodat deze vandaag wederom kan worden aangehaald als eerste zone van obstructie. De verwachting is echter dat de aanzet van de stieren vandaag is sterker zal zijn. Dat brengt het verhaal van deze column weer terug bij 411. Voor de vaste lezer  van deze column een niveau dat tot de verbeelding spreekt. De aangebrachte dalende lijn in de intra-daggrafiek fluctueert momenteel rond dit niveau. Daarboven volgt eventueel zelfs 415. Al deze niveaus vallen binnen de tweede stap van UPG.  Net als afgelopen vrijdag en gisteren ook vandaag de expliciete opmerking dat niet verwacht wordt dat de graadmeter zonder slag of stoot boven 415 uitklimt.  Zolang de AEX onder de HoofdLijn fluctueert is het risico van een test van 384 niet uitgesloten. Wordt vervolgd!

Het cijferseizoen is begonnen. Ook dit keer verzorgt LeoMont de rubriek “Voor de Cijfers”. In deze rubriek belichten wij een dag voor de publicatie van de cijfers het technische beeld van de onderliggende waarde. Gisteren is Unilever verschenen en vandaag volgt ASML. Doe uw voordeel:

Voor de Cijfers!

AEX-DagGrafiek

AEX-DagGrafiek

AEX-WeekGrafiek

AEX-WeekGrafiek

Ook gepubliceerd op GSMarkets.nl  logo-goldman-sachs-v3