Voor de Cijfers: Unilever

Het cijferseizoen staat weer op losbarsten. Opnieuw verzorgt LeoMont in de rubriek “Voor de Cijfers” een dag voordat de onderliggende waarde haar boeken opent een update over het technische beeld. Morgen trapt Unilever af. Vandaag daarom aandacht voor een van de grootste producenten van voedingsmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging ter wereld.

Unilever Week-Grafiek

Unilever Week-Grafiek

Over de koersontwikkeling van Unilever valt wel wat te vertellen. Wordt allereerst het langere termijn beeld bekeken dan valt op dat sprake is van een opwaartse trendmatige beweging sinds 2009. Beleggers in Unilever zullen dit gegeven echter niet als zodanig ervaren. Dat heeft te maken met het feit dat de koers al geruime tijd een consolidatiefase binnen de hierboven genoemde trendmatige beweging laat aftekenen. Objectief is deze zijwaartse ontwikkeling in de bijgeleverde grafiek aangegeven door de korte en lange gemiddelde lijnen welke naar elkaar zijn toe bewogen. Wordt de consolidatiefase, die al vanaf april vorig jaar gaande is, wat nader bekeken dan springt de mogelijkheid van een interessant koerspatroon in het oog.

In de grafiek zijn twee groene pijlen en een vraagteken ingetekend. Daarnaast zijn de toppen van 2015 verbonden met een lijn. De combinatie van de aangebrachte hulpmiddelen duiden op de mogelijkheid van een omgekeerd hoofd-schouder patroon in de stijgende trend. Als zodanig mag dit patroon dus gezien worden als een continuatiepatroon. Let wel, voorlopig is slechts sprake van contouren. De vaste lezer van onze columns weet dat een patroon pas een patroon is als de triggerlijn van het patroon is doorbroken. Daarvan is vooralsnog nog geen sprake. Alleen het dieptepunt van vorige week is wel op een bijzonder interessante plek gezet.

De mogelijke linker schouder is destijds gezet rond €36,50. Vergelijk dit niveau met het dieptepunt van vorige week en u weet waarop de slotzin van de vorige alinea is gebaseerd. Zorgen de cijfers morgen voor het benodigde positieve momentum dat nu in het koersverloop moet komen om van de mogelijkheid een zekerheid te maken?

De kans lijkt reëel dat Unilever vanaf de huidige niveaus de weg omhoog inslaat terug naar de neklijn van het patroon. Deze staat getrokken rond €42,00. Vanaf de huidige niveaus op zich al een behoorlijke beweging. Boven €42,00 mag dan de diepte van het patroon worden geprojecteerd. Laat ons echter niet te ver op de muziek vooruit lopen. De neergelegde verwachting staat of valt met de koersontwikkeling rond €36,50. Een duidelijke dip onder dit niveau doet afbreuk aan de neergelegde visie en duidt erop dat beleggers rekening moeten houden met een hertest van €33,25. Zoals echter aangegeven luidt de verwachting dat de zone €36,50 als springplank zal fungeren en voorlopig stand zal houden.