Voor de Cijfers: Unibail Rodamco

Morgen is het de beurt aan Unibail Rodamco om haar boeken te openen. Hoe ligt momenteel het technische plaatje van deze vastgoed-reus? Ook voor Unibail Rodamco geldt de opmerking: Een trend is een trend. Sinds midden 2012 loopt de stijgende steunlijn netjes onder de koersontwikkeling. Vrij recent heeft deze lijn haar waarde wederom bewezen. Twee weken geleden is de correctief dalende koersbeweging van de laatste weken/maanden een halt toe geroepen net boven de steunlijn. Over het recente dieptepunt kan tevens worden opgemerkt dat de koersduikeling is opgevangen door oude toppen uit 2014. De ingetekende horizontale trendlijn laat dit zien. Het gegeven dat de koers, in lijn  met de algehele marktontwikkeling, in de achterliggende twee weken al weer sterk is opgelopen vormt een indicatie dat de test van de clustering van steun succesvol is verlopen en dat in het patroon sinds 2012 wederom een hogere bodem is gezet. In de grafiek ziet u ook twee dalende trendlijnen ingetekend staan. De eerste is in de recente koerseuforie inmiddels opwaarts doorbroken. De tweede lijn vormt momenteel een obstakel. Net voor de publicatie van de cijfers staat Unibail Rodamco dus op een kruispunt.

Unibail Rodamco: WeekGrafiek

Unibail Rodamco: WeekGrafiek

Uit bovenstaande opsomming mag worden geconcludeerd dat het langere termijn plaatje positief oogt. De ingetekende Positieve Reversal in de RSI ondersteunt deze visie. Gegeven het feit dat de koers momenteel met een weerstandlijn worstelt geeft echter de mogelijkheid dat de reactie in de komende dagen in eerste instantie negatief kan zijn. Een daling mag echter gezien worden als een koopmoment en in het licht van de hierboven beschreven eerste weerstandlijn als de gebruikelijke terugtest op deze lijn. Dit betekent dat een duikeling naar grofweg €230,00-€225,00 voor de langere termijn beleggers onder ons gezien moet worden als een interessante ontwikkeling om posities te vergroten of juist in te stappen. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid dat de cijfers juist de impuls geven om direct door de tweede weerstandslijn te breken. In dit geval komt het langere termijn koersdoel op basis van de aangehaalde PR in beeld: €280,00.

Samenvattend: Koop een eventuele dip omdat het langere termijn koersbeeld aanleiding geeft om aan te nemen dat Unibail Rodamco onderweg is naar €280,00.