Voor de Cijfers: Royal Dutch

Morgen opent het vlaggenschip van de Nederlandse markt haar boeken over het eerste kwartaal. Hoe ligt het speelveld voorafgaande aan deze publicatie? Een blik op de grafiek leert dat het huidige koersverloop een beetje saai oogt. Brengen de cijfers van morgen het noodzakelijke momentum om de koers van Royal Dutch door de weerstandlijn te duwen welke al gedurende het gehele handelsjaar 2015 als obstakel fungeert?

Royal Dutch

Royal Dutch

Zijwaarts. Dat is het motto voor Koninklijke in 2015. Wanneer een horizontale trendlijn getrokken wordt rond grofweg €29,50 en plus minus €27,00 dan zult u zien dat 98 procent van de koersbewegingen in dit handelsjaar binnen deze bandbreedte hebben plaatsgevonden. Het zijwaartse karakter is ook duidelijk zichtbaar in het verloop van de dual voortschrijdend gemiddelden indicator. In de achterliggende maanden draaien het langere en het kortere voortschrijdend gemiddelde als in een passionele tango om elkaar heen. Een blik op de bijgeleverde leidende indicator ondersteunt ook de hierboven neergelegde stelling dat het koersverloop momenteel zijwaarts is. Het ingetekende blok in de RSI accentueert het gegeven dat de indicator in de achterliggende periode geen enkele keer tot boven de OB-lijn is gestegen of tot onder de OS-lijn is gedaald. Het uitblijven van noteringen boven of onder de signaallijnen is vanuit de Range Rule Theorie voor deze indicator een aanwijzing dat het koersverloop van de onderliggende waarde horizontaal is.

Is er dan niets positiefs te vermelden? De druk op de horizontale weerstand rond €29,50 neemt in de achterliggende periode toe. Met de ingetekende halve cirkels is aangegeven dat de bodems sinds de laatste handelsmaand van vorig jaar steeds iets hoger liggen. Op basis van dit patroon zou mogen worden aangenomen dat de weerstand vroeg of laat gaat breken. Boven dit eerste horizontale obstakel kan de koers doorspringen naar koersen net iets boven €31,00. Rond dit niveau liggen de toppen van de zijwaartse fase uit het derde kwartaal van 2014. De oplettende lezer heeft namelijk allang opgemerkt dat de bovenkant van de huidige zijwaartse fase samenvalt met de onderkant van de oude steunzone. Gevalletje oude steun, nieuwe weerstand.

Wacht op een doorbraak van €29,50 alvorens toe te slaan. U kent onze insteek: Reageren, niet Anticiperen! Onveranderde aarzeling rond de aangehaalde zone geeft immers aanleiding om aan te nemen dat u binnenkort rond €27,00 weer kunt instappen.