Voor de cijfers: Randstad

Vanaf het vierde kwartaal 2014 tot grofweg derde kwartaal 2015 was Randstad het pareltje aan het Damrak. De glans is sindsdien aardig verdwenen. Morgen opent de uitzender haar boeken. De verwachting luidt dat het einde van de daling van Randstad nog niet in zicht is. Een eventuele positieve reactie op de cijfers doet aan deze visie niets af. Sterker, hogere koersen zijn juist de gelegenheid om alsnog afscheid te nemen. Waarom?

Randstad-WeekGrafiek

Randstad-WeekGrafiek

De opmerking dat in de komende weken rekening moet worden gehouden met verdere zwakte is gebaseerd op een groot koerspatroon welke de grafiek van Randstad siert. De belegger met een geoefend technisch oog heeft inmiddels de ingetekende Hoofd-Schouder formatie gespot. Aan het einde van een stijgende beweging vormt dit koerspatroon veelal een waarschuwing voor een daling. Bij Randstad is het patroon inderdaad aan het einde van een stijging gevormd. De breuk van de neklijn is inmiddels een feit. Daarmee leent het patroon zich voor het berekenen van een ijkpunt.

Wordt de rekenexercitie op Randstad toegepast dan verschijnt op basis van het koerspatroon een richtpunt rond €35,00. Dit impliceert dat de koers in de komende weken/maanden terug kan zakken tot aan de oorspronkelijke steunlijn onder de beweging vanaf 2009. Deze lijn fluctueert momenteel rond €35.00.

Nu moet worden opgemerkt dat de koers van Randstad in de achterliggende weken al aardig onder druk heeft gelegen. Een kleine rally behoeft op voorhand dus niet te worden uitgesloten. Laat u echter niet vangen door deze mogelijkheid. Hogere koersen in Randstad kunnen voorlopig slechts bestempeld worden als een zoektocht naar opnieuw een lagere top. Pas rond de zone van de langere termijn stijgende trendlijn wordt Randstad weer interessant. Tot die tijd: Afblijven!