Voor de cijfers: Philips

Volgende week start met de publicatie van de cijfers van een zwaargewicht uit de AEX. We hebben het over onze nationale en internationale elektronicagigant Philips. Hoe staat het technische beeld ervoor?

Philips-Weekgrafiek

Philips-Weekgrafiek

De langere termijn belegger in Philips zal zich herkennen in de volgende woorden: Het beeld van het koersverloop oogt al jaren zijwaarts. Sinds eind begin 2013 zit de koersontwikkeling gevangen. De horizontale banden van de huidige bandbreedte zijn in de bijgeleverde grafiek ingetekend. Daarnaast staat de dual gemiddelde indicator afgebeeld. Een blik op de lijnen van deze indicator geven ook aan dat deze lijnen nagenoeg vlak lopen. Tot slot wordt voor de gedane uitspraak ondersteuning gevonden in het verloop van de RSI. Deze indicator laat al maanden lang een verloop zien waarin zij niet tot boven de OB-lijn uitstijgt en tegelijkertijd ook niet tot onder de OS-lijn duikt.

De aangebrachte grenzen staan getrokken op grofweg €20,25 en €28,25 respectievelijk. Leuk weetje is het gegeven dat de onderkant van deze range is gezet op het 50 procent correctieniveau van de voorafgaande stijging sinds het laatste kwartaal van 2011. Sinds mei dit jaar is de koers in een golvend patroon weer gedaald van bovenkant range tot onderkant range. Het gegeven dat na de test van de horizontale steun inmiddels al weer een stevige sprong opwaarts is ingezet voedt de gedachte dat de trading-range onveranderd intact is. Dit impliceert dat in de komende weken de koers van Philips weer kan aandikken tot aan de zone rond €28,25. De zone €24,40 vormt in dit scenario echter een belangrijk niveau.

Zoals met de dalende trendlijn binnen het zijwaartse patroon is aangegeven is het patroon van lagere toppen en lagere bodems sinds afgelopen mei nog intact. Het doorbreken van de correctieve weerstandlijn is een eerste aanwijzing dat de koers inderdaad ambitie heeft om door te stoten tot de bovenkant van het horizontale kanaal. Wacht dus op een breuk van €24,40 alvorens mee te springen. Momenteel schuilt namelijk nog het gevaar dat Philips eerst op zoek gaat naar een eerst hogere bodem in het patroon sinds mei. Dit betekent dat zij nog een stap richting onderkant range kan doen. Let wel, verzwakking binnen de range dient gezien te worden als koopmoment.

Al met al kan het volgende worden opgemerkt. De langere termijn belegger heeft niet veel te zoeken in Philips. Al drie jaar stuitert de koers op en neer tussen de hierboven aangehaalde banden. Voor de kortere termijn belegger dient de mogelijkheid zich aan dat Philips in de komende periode weer op zoek gaat naar de bovenkant van de range nu zij vrij recent succesvol de steunlijn van het kanaal heeft getest. Een extra stukje bevestiging van deze visie wordt gevonden in het doorbreken van de dalende trendlijn rond niveau €24,40. Een zwakke reactie op de cijfers kan de koers weer richting sturen rond €20,25 drukken. Gegeven het langere termijn zijwaartse patroon moet deze mogelijke daling echter gezien worden als koopmoment.