Voor de cijfers: ING

Morgen opent ING haar boeken over het derde kwartaal van dit jaar. ING is een fonds waar door veel beleggers met meer dan gewone belangstelling naar uitgekeken wordt. Vandaag daarom alvast een blik op de technische conditie van deze financiële instelling.

ING-WeekGrafiek

ING-WeekGrafiek

Het tumult waarin de algehele financiële markten in het derde kwartaal, of meer specifiek in de maand augustus, terecht zijn gekomen is ook aan ING niet voorbij gegaan. Een blik op de bijgeleverde grafiek leert echter dat deze ontwikkeling geen echte schade heeft aangebracht aan het langere termijn koersverloop. Sterker, een aantal technische indicaties duiden erop dat deze langere termijn opwaartse beweging, na de duikeling en stabilisatie van de achterliggende weken/maanden, weer wordt opgepakt.

Allereerst kan worden opgemerkt dat de zwakte van augustus de koers heeft teruggezet tot op de trendlijn welke het koersverloop al sinds midden 2013 succesvol ondersteunt. Opnieuw heeft deze steunlijn van zich doen spreken en is de koersval een halt toegeroepen. Wordt een horizontale lijn getrokken over de toppen uit de tweede helft van 2014 dan valt op dat deze oude weerstandzone nu netjes fungeert als steunzone en springplank. Vervolgens staat het fibo-grid over de laatste leg in de stijgende trendmatige beweging ingetekend. Met de laagste koersen van augustus en september heeft ING 61.8 procent van deze beweging gecorrigeerd. De theorie stelt dat dit soort niveaus ook veelal als kantel- en draaipunt werken. Wordt tot slot ook nog de leidende RSI in de analyse betrokken dan valt op dat deze indicator onveranderd in een Bull Market Range fluctueert en een mooie Positieve Reversal heeft gezet.

Op basis van het bovenstaande kan op twee manieren een hoger ijkpunt voor ING worden bepaald: fibo-extensie en de PR. Worden de 61.8 procent en de 100 procent extensie berekend dan verschijnen respectievelijk €16,00 en €18,50 in het scherm. De berekening van de PR komt uit op €16,05, hetgeen een bevestiging is voor het hierboven aangegeven eerste extensie-niveau.

Al met al kan gesteld worden dat ING opnieuw op weg is naar de vorige top rond €16,00. Belangrijker is echter de opmerking dat de trend intact is, hetgeen betekent dat ING dus niet rond genoemd eerste niveau hoeft te toppen. Een stijgende trend kenmerkt zich immers door achtereenvolgende hogere toppen en hogere bodems. De cijfers van morgen kunnen wel eens het spreekwoordelijke zetje in de rug geven om de nieuwe verwachte leg in de huidige opwaartse trendmatige beweging in te zetten.

Zie ook het eerder reeds afgegeven TradeIdee op ING: TradeIdee ING!