Voor de Cijfers: Heineken

De vooruitzichten voor het weer dit weekend ogen niet slecht. Sterker, op de eerste handelsdag van volgende week, de dag van publicatie, schijnt het kwik zelfs tot boven de 30 graden Celsius te reiken. U heeft dus nog een laatste kans om de cijfers van Heineken van aanstaande maandag in positieve zin te beïnvloeden. De melding van het CBS vandaag dat de bierexport van Nederland een record heeft bereikt is in ieder geval alvast een opstekertje. Volgt volgende week aan de hand van de cijfers een voortzetting van het positieve beeld dat het koersverloop al lange tijd laat zien? Een trend is immers een trend!

Heineken-WeekGrafiek

Heineken-WeekGrafiek

Beweegt u uw ogen van links naar rechts over de bijgeleverde grafiek. U zult merken dat uw pupillen van onder naar boven bewegen in deze exercitie. In de theorie staat deze beweging bekend als een stijgende trendmatige beweging. Deze beweging is onveranderd intact. Zoals zo vaak met trendmatige bewegingen het geval is worden perioden van stijging afgewisseld met perioden van daling. Ook Heineken ontkomt niet aan deze wetmatigheid. Van april tot midden juli heeft de koersontwikkeling onder druk gelegen. In het patroon van stijging moet deze beweging gezien worden als een zoektocht naar een nieuwe hogere bodem. Dit proces is inmiddels succesvol afgesloten. In de beweging gedurende de aangehaalde tijdsspanne zijn echter wel een aantal technische signalen afgegeven welke duiden op hogere koersen voor Heineken. De beweging sinds midden juli mag dan ook gezien worden als slechts de eerste stap. Na een hogere bodem dient immers een hogere top te volgen binnen de trendmatige langere termijn beweging van stijging.

De signalen waarnaar hierboven wordt verwezen zijn respectievelijk terug te vinden in het koersverloop en in de indicator. Allereerst de koers zelf. Het recente dieptepunt is gezet op een 50 procent correctie van de voorafgaande stijging. In deze beweging is in de RSI een Positieve Reversal gevormd. Beide signalen duiden op hogere koersen. Op basis van de fibo-extensie mag een eerst volgende ijkpunt worden verwacht boven €79,00. De berekening van de Positieve Reversal komt zelfs uit op €83,50.

In het kader van de transparantie moeten wij melden, net zoals eerder deze week bij Wolters Kluwer en KPN, dat LeoMontFonds momenteel via een GoldmanSachs Turbo-Long in Heineken belegd zit.