Voor de cijfers: Heineken

Heineken staat voor morgen op de agenda voor het openen van haar boeken. Dit aandeel was een van de smaakmakers in 2015. In lijn met het beeld op de algehele markten is ook Heineken voorzichtig aan 2016 begonnen. De schade valt tot nu toe echter mee. Geven de cijfers van morgen de koersontwikkeling weer een impuls om de beweging van 2015 te hervatten? TradeIdee blikt voor u vooruit.

Heineken-WeekGrafiek

Heineken-WeekGrafiek

In de bijgeleverde grafiek staat een oplopend trendkanaal ingetekend. Dit trendkanaal geeft de onderliggende richting van Heineken vanaf het eerste kwartaal 2014. Zoals u ziet ontwikkelt de huidige koersontwikkeling zich onveranderd binnen dit kanaal. De zwakte sinds november 2015 mag in dit licht dus vooralsnog gezien worden als een zoektocht naar een hogere bodem binnen het aangehaalde kanaal. Wel moet worden geconstateerd dat steunlijn van het kanaal nog niet is bereikt. Dit impliceert dat de zoektocht nog niet perse hoeft te zijn afgerond rond de huidige niveaus. Toch zijn er een aantal elementen welke duiden op steunvorming rond de huidige koersen.

Allereerst de horizontale lijn over de toppen van 2015. Oude weerstand fungeert al enkele weken als steun. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de laagste punten van de achterliggende weken gevormd zijn op het tweede correctieniveau van de laatste stijgende beweging binnen het benoemde trendkanaal. Tot slot steunt de koers al enkele weken op de langere gemiddelde lijn. Serieuze twijfel of Heineken ditmaal helemaal terug moet zakken tot aan de steunlijn rond grofweg €70,25 lijkt daarmee gerechtvaardigd. Een hervatting van de onderliggende stijgende trendmatige beweging lijkt meer reëel.

De bovenkant van het trendkanaal fluctueert momenteel rond €87,75. Deze zone vormt het richtpunt voor de komende weken. Kopers slaan dus hun slag rond de huidige niveaus en zien een eventuele verdere verzwakking tot aan €70,25 als een gelegenheidskans.