Voor de cijfers: Boskalis

Aan het einde van het cijferseizoen opent Bosklais morgen haar boeken. Beleggers houden de blik gericht op de zone €37,50. Hoogstwaarschijnlijk zal blijken dat deze zone een onneembare vesting is. Waarom?

BosKalis-WeekGrafiek

BosKalis-WeekGrafiek

De richtingbepalende trendlijnen staan in de bijgeleverde grafiek ingetekend. De kleur van de lijnen is rood. Dat zegt al iets over de verwachting van het toekomstige koersverloop. Ondanks de sterke performance in de achterliggende twee weken oogt het koersverloop fragiel. Anders verwoord, de verwachting luidt dat het opwaarts momentum aan het opdrogen is en dat Boskalis niet in staat zal blijken te zijn om €37,50 te overwinnen.

Het aangehaalde niveau is gebaseerd op het snijpunt van een aantal lijnen. Allereerst de langere termijn stijgende trendlijn onder het verloop sinds eind 2011. In de grafiek valt te zien dat de koers al enkele weken onder deze lijn noteert. Van deze oude steun mag worden verwacht dat zij nu als weerstand gaat fungeren.

Over de koersontwikkeling sinds augustus vorig jaar is een trendkanaal aangebracht als ook een fibo-grid. Het trendkanaal is dalend en de weerstandlijn van het kanaal snijdt de langere termijn trendlijn rond €37,50. Daarnaast ligt op dit niveau ook het eerste, oftewel 38,2 procent, herstelniveau van de daling sinds vorig jaar. Een drukke bedoening dus rond €37,50. De clustering van weerstanden in deze zone ligt ten grondslag aan de neergelegde visie dat Boskalis hoogstwaarschijnlijk zal stuklopen in dit gebied.

Een voortzetting binnen de beweging vanaf augustus 2015 ligt meer in lijn der verwachting. Dit impliceert verdere koersdruk richting opnieuw €30,00.