Voor de Cijfers: ASML

Morgen start het cijferseizoen. Net als in voorgaande seizoenen schetst LeoMont voor u, voorafgaande aan de cijfers, in de komende weken de technische status van het desbetreffende aandeel.  We trappen af met ASML.

Een trend is een trend. Deze inmiddels klassieke technische wijsheid is van toepassing op onderstaande week-grafiek van ASML. Sinds het laatste kwartaal van 2011 is de koers bezig met een stevige opmars. De trendmatige beweging is onveranderd intact. Een duidelijke ondersteuning van deze visie vormt de ingetekende dual gemiddelde indicator. Deze indicator signaleert een duidelijk koopconditie.

ASML-WeekGrafiek

ASML-WeekGrafiek

Wordt de blik wat meer op het recente koersverloop gelegd dan kan worden opgemerkt dat het stijgende karakter in 2015 wat stroef verloopt. De beweging is over gegaan in een meer zijwaartse ontwikkeling. Een consolidatiefase binnen de langere termijn stijgende beweging. De grenzen van de huidige bandbreedte kunnen grofweg worden gedefinieerd op respectievelijk  € 87,00 steun en € 104,00 weerstand.  Vorige week heeft de koers binnen het zijwaartse patroon de steunzone aangetikt. Gegeven het feit dat de koers inmiddels weer is opgeveerd kan worden geconcludeerd dat deze test succesvol is verlopen. Over de steunzone rond genoemde € 87,00 kan overigens nog het volgende worden opgemerkt.

In de grafiek staat een fibo-grid getekend over de meest recente stijging binnen de langere termijn opwaartse beweging. De onderkant van de huidige bandbreedte valt samen met het eerste correctie-niveau van deze stijging. Daarnaast fluctueert het langere gemiddelde (=de rode lijn) precies op de steunzone. Betekent dit dat de koers nu weer onderweg is naar € 104,00?

Belangrijk is de koersvorming rond €95,00. Binnen de huidige trading-range kan deze zone als tussenweerstand worden aangemerkt. Weet de koers boven dit niveau uit te stijgen dan ligt de weg weer open naar de hierboven aangehaalde eerste weerstand. Gegeven het langere termijn verloop van stijging mag rekening worden gehouden met een scenario waarin de zone €104,00 uiteindelijk overwonnen wordt. Nogmaals, de huidige impasse is vooralsnog slechts een adempauze binnen de langere termijn stijgende trend. Op basis van de fibo-correctie kan een fibo-extensieniveau worden berekend. Dit niveau ligt rond € 116,00. Dit niveau gaat als magneet fungeren zodra ASML afrekent met haar horizontale weerstand. Het langere termin positieve scenario blijft staan zolang de koers zich boven € 87,00 weet te handhaven.