Voor de cijfers: ASML

Morgen barst het cijferseizoen weer los aan het Damrak. Zoals ieder cijferseizoen zal LeoMont ook nu weer een dag voor publicatie van de cijfers een transparante en actuele update verzorgen over de desbetreffende onderliggende waarde. U treft onze updates in de rubriek: Voor de Cijfers. Traditiegetrouw trappen we af met ASML.

ASML

Een trend is een trend! Deze technische beurswijsheid is zeker van toepassing op het koersverloop van ASML. Sinds de tweede helft van 2011 is duidelijk sprake van hogere toppen en hogere bodems. De ingetekende diagonaal stijgende trendlijn onder het verloop sinds genoemde datum duidt dit gegeven. Binnen deze trendmatige beweging zit ASML echter gevangen in een correctieve fase. In de achterliggende weken heeft deze ontwikkeling de koers tot tweemaal toe teruggezet op de genoemde stijgende steunlijn. Tot dusver heeft deze lijn haar naam waargemaakt. Daarnaast kan worden opgemerkt dat de daling vooralsnog een halt is toegeroepen op het eerste, oftewel 38,2 procent, correctieniveau van de gehele voorafgaande stijging. Zoals bekend fungeren dit soort niveaus ook veelal als keer- of draaipunt.

Ondanks de voorgaande constateringen moet worden aangehaald dat de correctieve fase nog niet ten einde is. Voor afronding van deze fase is meer nodig. Niet alleen de koers zelf worstelt met een correctieve fase, ook in het verloop van de RSI is sprake van een reactie-beweging. Het feit dat de indicator tot dusver nog niet onder de OS-lijn is gedrukt, is wel een steuntje in de rug voor de hierboven uitgesproken visie dat de trend nog intact is. Wat is nodig om aan te kunnen geven dat de opwaartse trend weer wordt hervat?

Een eerste aanwijzing is het uitnemen van de hoogste koers van vorige week. Dit betekent concreet koersen boven €81,50. Een stijging tot boven dit niveau zal hoogstwaarschijnlijk ook resulteren in een breuk van de dalende trendlijn in de RSI. Anders verwoord, wacht op koersen boven €81,50 alvorens mee te springen met ASML. Boven dit niveau vormen de voorgaande toppen rond grofweg €105,00 de eerste focus. Er blijft dus genoeg stijgingspotentieel over om eerst de bevestiging af te wachten. Daarnaast geldt ook nog de belangrijke constatering dat boven de genoemde €81,50 definitief sprake is van een hogere bodem in het langere termijn verloop zodat de vorige top slechts eerste focus is. Een stijgende trend kenmerkt zich immers door achtereenvolgende hogere bodems en toppen. Uiteindelijk moet dit dus resulteren in een aanscherping van de hoogste koers uit 2015.

Reden om te wachten ligt in het gegeven dat onder €81,50 de koers opnieuw op zoek kan gaan naar de zone rond €72,00. Zoals reeds opgemerkt, de correctieve fase is nog niet ten einde. De cross in de dual gemiddelde indicator is ook reden om vooralsnog afwachtend en voorzichtig te opereren. Onder €72,00 verslechtert het beeld aanzienlijk. Let wel, de verwachting luidt niet dat de koers van ASML op korte termijn onder dit niveau zal zakken.

Concreet: de ontwikkeling van ASML geeft aan dat de trend intact is, maar dat de correctieve fase nog niet ten einde is. Wacht op koersen boven €81,50 voor een bevestiging van hervatting van de langere termijn stijgende trend. Een nieuwe test van €72,00 mag niet worden uitgesloten zolang de koers nog niet succesvol boven het genoemde triggerniveau uitbreekt. Bij een succesvolle draai kan de koers klimmen tot €105,00 in eerste instantie. Het potentieel positieve scenario blijft staan zolang ASML boven €72,00 noteert.