Voor de cijfers: Aegon

Aegon zit al een tijdje in de hoek waar de klappen vallen. Of dit terecht is zal morgen blijken na bestudering van de cijfers. Een blik op de bijgeleverde grafiek leert dat het herstel welke de verzekeraar deze week laat zien vooralsnog als niets anders dan een zoektocht naar opnieuw een lagere top kan worden bestempeld. Tot waar reikt in eerste instantie de potentie?

Aegon-WeekGrafiek

Aegon-WeekGrafiek

Sinds de start van 2015 laat Aegon een patroon van lagere toppen en lagere bodems zien. Binnen dit beeld heeft de koers enkele maanden gevangen gezeten in een horizontale bandbreedte. Deze bandbreedte staat in de grafiek ingetekend. Toen de koers een aantal weken geleden door de onderkant van de range zakte, kreeg de koersontwikkeling een neerwaartse versnelling. Zoals zo vaak geldt nu ook bij Aegon: op actie volgt reactie. Dit brengt het verhaal terug tot de hierboven aangehaalde bandbreedte.

Steun heeft de neiging om op te treden als weerstand nadat zij is doorbroken. Dit impliceert dat de eerste barrière voor Aegon ligt te wachten rond €4,85. Een koersbeweging tot aan dit niveau, hoe interessant misschien ook vanuit het perspectief van procenten, geldt als een klassieke terugtest. Het langere termijn gevaar voor Aegon is dus zeker nog niet geweken.

De theorie stelt dat na een doorbraak uit een trading-range de diepte van deze range geprojecteerd mag worden. Voor Aegon geldt dat de banden van de horizontale beweging staan getrokken op de reeds genoemde €4,85 en €5,90. Een delta derhalve van €1,05. Wordt deze afstand geprojecteerd dan verschijnt een langere termijn ijkpunt rond €3,80. Dit gevaar blijft boven Aegon hangen zolang zij niet weet af te rekenen met €4,85.