To Grexit or Not?

De spanning stijgt naarmate de tijd vordert, deadline na deadline wordt gepasseerd alsof het niets is. Kan het eerder uitgeslotene dan toch? Kan Griekenland toch bij Europa blijven, of hoeft het niet meer van de Duitsers? Dit zijn de mogelijke scenario’s en de status van de markten. een notendop.

De afgelopen maanden heeft Griekenland meerdere malen bewezen dat het toch nog ergens geld kon vinden om het wat langer uit te houden. Zo was de verwachting dat Griekenland voor 5 juni tot een akkoord moest komen om zodoende het IMF te kunnen betalen. Het akkoord kwam niet, maar wel een uitstel van het IMF dat luidde; Griekenland heeft tot einde deze maand de tijd.” Of dit nou wel een harde deadline is, blijft onduidelijk.

Echter, de situatie in Griekenland wordt wel steeds penibeler. Het geduld bij de Euro en EU partners begint ook op te raken. Waar het een aantal jaar geleden veel bijval werd gevonden voor verdraagzaamheid en Europese saamhorigheid, is dat nu van tijd tot tijd toch anders.. Langzamerhand wordt naast de term Grexit ook de term Graccident veelvuldig gebruikt. Als we de verschillende geluiden moeten geloven kan alles. Zo gek is dat ook weer niet want het zijn al tijden gekke tijden.

Scenario’s

Samengevat zijn er nu drie hoofduitkomsten mogelijk voor dit Griekse dossier:

  • The Good.

Griekenland geeft haar weerstand tegen de hervormingen van de Trojka (IMF, ECB, EU) op en voert het originele plan uiteindelijk toch uit.

  • The Bad

Griekenland en de EMU/EU partners komen tot een compromis.

  • The Ugly

Griekenland en de EMU/EU partners komen niet tot een akkoord en Griekenland

verlaat de EMU.

 

The good

De beste optie is nummer 1. Het laat zien dat de euro onomkeerbaar is en dat de lidstaten (uiteindelijk) op één lijn liggen. De onzekerheid neemt aanzienlijk af. De huidige spanning neemt af maar zal op termijn toenemen bij aanhoudende problemen; er kan dan twijfel ontstaan over de haalbaarheid van de Trojkadoelstellingen.

 

 

The bad

Een slechte uitkomst is nummer 2. Alhoewel dit akkoord op korte termijn als een opluchting zal worden beschouwd, blijft het de vraag of dit tot structurele verbetering zal leiden. Een compromis betekent namelijk dat Griekenland in één of andere vorm een pakket aan voordelen krijgt. Of de schuld nu een langere looptijd, lagere rente, gewijzigde aflossingsschema en of nieuwe leningen zal omvatten, de kans is groot dat het destabiliserend gaat werken. De andere perifere eurolanden met problemen (Portugal, Ierland, Italië en Spanje) zullen namelijk mee moeten betalen aan deze hulpactie. Hoe reageren de kiezers in die landen op dit nieuws? Zij hebben immers wel al die hervormingen doorgevoerd. Het electoraat en de politieke oppositie in die landen zullen dan waarschijnlijk lobbyen om niet mee te hoeven betalen en/of om zelf ook voordelen af te dwingen van de andere eurolanden. De situatie kan dus zodanig uitpakken dat de rekening voor de sterke eurolanden zoals Nederland en Duitsland zienderogen op gaat lopen, wat weer voor electorale problemen kan gaan zorgen in deze landen. Kortom, een compromis zal waarschijnlijk geen onverdeeld succes zijn, maar ja, dit is inherent aan compromissen sluiten.

 

The ugly

De slechtste optie, voor de beurzen althans, is optie 3. Als Griekenland de eurozone verlaat dan opent dat de deur naar vele problemen:

 

  • Hoe verlaat Griekenland de EMU (uitzetten van lidstaat mag bijvoorbeeld niet)?
  • Zal Griekenland lid blijven van de EU?
  • Krijgt Rusland dan Griekenland in haar greep en zal dit tot geopolitieke instabiliteit – zorgen in geheel Europa?
  • Krijgt de Eurozone dan weer met een financiële crisis te maken?

 

De lijst van beren op de weg is natuurlijk langer, maar wel anders dan in 2008. Zo zaten de eurobanken toen nog volop in Griekse schulden. Nu is het met name de ECB die deze schulden bezit. Dit voorkomt, in eerste instantie, dat de bankensector in de problemen komt. De directe effecten van een Griekse exit zullen dus wellicht meevallen voor de beurzen. De indirecte effecten, echter, zijn moeilijk te voorspellen. Hoe zit het met derivaten, of wat gebeurt er met de rentes op staatschulden van de perifere eurolanden? Gaan deze landen weer in de problemen komen? Wat gebeurt er met de eurokoers nu het voor iedereen duidelijk is dat de euro wel degelijk omkeerbaar is? Dit brengt onzekerheden mee, iets wat beurzen nooit leuk vinden.

 

Stand van zaken

Op dit moment komt het ene na het andere voorstel ter tafel. De Griekse delegatie is aanhoudend positief gestemd over een mogelijk compromis, terwijl de Trojka kanttekeningen blijft maken. Insiders merken nu op dat de sfeer enigszins verhardt. Dit kan natuurlijk allemaal bij het onderhandelingsspel horen, iets wat we pas achteraf zeker zullen weten. In ieder geval is nu het verhaal dat de Grieken snel tot een akkoord moeten komen (voor einde maand) en concessies moeten doen. Ze hebben al wat water bij de wijn gedaan, maar blijven op bepaalde punten halsstarrig weigeren (bijvoorbeeld pensioen versobering en BTW verhoging). Deze week vindt er topoverleg plaats tussen Merkel, Hollande en de Griekse premier, dus de onderhandelingen geraken nu duidelijk in versnellingsfase. Maar het nieuws uit de onderhandelingen is dusdanig, dat nog geen enkel scenario kan worden uitgesloten.

 

Conclusie

Kortom, scenario 3, the Ugly, zal waarschijnlijk tot een verdere beursdaling kunnen leiden, of erger. Scenario 1, the Good, zal wellicht tot grote opluchting leiden bij beleggers en aandelenbeurzen zullen recordniveaus op zoeken. Optie 2, the Bad, zal naar verwachting eerst een kleine opluchting geven op de beurs, maar kan bij twijfel en tegenwind overgaan in een negatieve stemming. Want wat als de perifere eurolanden daadwerkelijk gaan tornen aan hun eigen afspraken binnen EMU verband? Hoe dan ook, voor de belegger betekent dit dat er in ieder geval grote kansen ontstaan die bijvoorbeeld met Turbo’s verzilverd kunnen worden. Scenario’s te over, zo ook de uitkomsten. Lees verder hoe de markt erover denkt.

 

(Het bovenste deel van dit document is geschreven door Alexander Sassen van Sassen Research. De auteur van het volgende deel is Gökhan Erem van LeoMont)

 

De gemoederen zijn wel vaker verhit geweest. Zo kennen we in de historie van de opwaartse trends in de aandelenmarkten en de neerwaartse spiraal van EUR/USD nog wel een paar mijlpalen. Oekraïne, QE uit alle hoeken, Bankentests, Obama-care, nog wel een dozijn redenen waarom de trends niet meer door konden gaan waar ze mee bezig waren. Op zijn minst is het ontstaan van het woord PIIGS te vergelijken met iets wat zich nu in verder gevorderd stadium afspeelt rondom de Grieken. Alles is doorstaan zover volledig in lijn met het basis principe van de Technische Analyse: “De trend is in tact totdat het tegendeel bewezen is.” Dat wil niet zeggen dat trends eeuwigdurend zijn, misschien is het ditmaal anders. Wie zal het zeggen? Dit zijn de feiten zover.

De eerste grafiek betreft de Dow Jones EuroSTOXX50 index. Deze lange termijn trend is begin dit jaar versneld onder invloed van de Europese QE. De bovenzijde was weerstand en wordt momenteel getest als nieuwe steun.

DJ EuroSTOXX 50 weekly

DJ EuroSTOXX 50 weekly

Dit betekent dat beleggers in aanloop naar de zomer een stap terug hebben gedaan De aanleiding kan uiteraard zijn dat Grexit een rol speelt en velen zullen dat beamen daar headlines en koersbewegingen nu eenmaal vaak aan elkaar gekoppeld worden. Technisch gezien is de markt Overbought geraakt na de spurt vanaf de bodem van oktober vorige jaar, waarbij dus niet de bevestiging in januari maar de aankondiging van QE de beweging heeft gestart. Nu doen koersen 1 stap terug na 3 stappen genomen te hebben. Deze 38.2% retracement lijkt voldoende op kopers aan te trekken maar is nog pril.  Beleggers hebben geabsorbeerd wat er zover aan onzekerheid bestaat hetgeen ook zegt dat er rekening is gehouden met de drie scenario’s van Alexander eerder in dit artikel. Zolang de schade en dus de gevolgen van deze discussie beperkt blijft tot wat we nu weten is de markt ok en is het tijd voor een inhaalslag. Waarom? Omdat het bijna alleen maar mee kan vallen schijnbaar. Daar moet bij gezegd worden dat een verdere correctie zelfs niet desastreus zou hoeven zijn daar deze trend heel veel absorptievermogen kent. De markt ziet Grexit hoogstens als een correctie, waarbij de vraag is of de schade zover goed is ingeschat of dat er nog meer lijken uit de Griekse of andere Zuid Europese kast kunnen komen.

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD Weekgrafiek

EUR/USD reageert als volgt op de recente ontwikkelingen. De lange termijn trend is in ieder geval duidelijk neerwaarts gericht.  De zomer van 2014 heeft het begin van de glijpartij betekend die tot nieuwe laagtepunten heeft geleid eind 2014. Dit jaar zover stabiliseert de boel enigszins onder invloed van een langer uitblijvende rente verhoging vanuit de VS. In ieder geval deels. Dit neemt niet weg dat de trend nog neerwaarts is zolang de koersen onder de 1,15 noteren. Ook de recente spike in rentes die meer op “me too policy” lijkt om de US T Bills te kunnen bijbenen heeft niets kunnen veranderen aan de down trend richting pariteit. Sterker, er is en een sterke aanwijzing, aangegeven met de rode bogen, dat zolang de koersen 1,15 niet overstijgen dat het bereiken van het koersdoel van 1 nog steeds grote slagingskans heeft.

Indien er wel een structurele verandering komt en de correcties in beide markten doorzetten zal in EUR/USD het volgende niveau van belang de 50% retracement op 1,22 worden. Dat is aangegeven in het groen in de grafiek.

De markten zien alle schermutselingen dus nog steeds als een correctieve aangelegenheid. Wat we nu weten zijn we aan gewend en we zijn er klaar voor om de opwaartse trend in aandelen te hervatten. De EUR/USD zal nog een tijd in ons voordeel werken waardoor aandelen interessant blijven. Een groter debacle dan we nu kunnen voorzien daargelaten zijn de markten in prima conditie. Dat wil niet zeggen dat het niet anders kan, dat zegt alleen dat het nu zo is. Mee eens of oneens het zijn sowieso al tijden hele interessante tijden.

Dit artikel is gelijktijdig gepubliceerd op www.gsmarkets.nl 

TradeIdee keuzes per scenario:

Er valt natuurlijk prima in te spelen met Turbo’s op de actualiteit rond Griekenland. Wij hebben de drie belangrijkste scenario’s besproken, maar dit betekent niet dat er geen andere uitkomsten mogelijk zijn. Voor de overzichtelijkheid geven wij nu onze keuzes bij elk van de drie scenario’s. Wij gaan er hierbij  puur uit van het beschreven scenario.

Scenario 1: The Good> Turbo Long EURO STOXX 50

Scenario 2: The Bad>Turbo Long EURO STOXX 50, maar redelijk snel na het nieuws van deze uitkomst in de Griekse saga winst nemen. Pas bij gemor van de andere perifere eurolanden over dit Griekse compromis kan een Turbo Short EURO STOXX 50 worden overwogen.

Scenario 3: The Ugly> Turbo Short EURO STOXX 50

Wij hebben hier gekozen voor de EURO STOXX 50, maar andere Europese indices zijn natuurlijk ook mogelijk. Zo ook kan een belegger beslissen om een Turbo op een specifiek fonds, dat harder zou reageren dan de index op een gekozen scenario, te nemen. Inzicht, overtuiging, risicobereidheid en dergelijke spelen hierbij een rol. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de keuze van hefboom en stop loss niveaus.