S&P500: LosLaten

Enig herstel was gisteren mogelijk. Veel verder dan 2164 mocht echter niet worden gekeken. Het exacte hoogste punt van woensdag is dan ook een streling voor het oog. In de komende dagen moet blijken of inderdaad sprake is geweest van het hijsen van de sloopkogel.

Dit betekent dat de diagonale steunlijn uiteindelijk doorbroken wordt. Aldus dus column van woensdag. De lijn waarnaar verwezen werd/wordt is de lijn welke staat getrokken onder de bodems sinds midden september. Zoals uit de grafiek valt af te lezen fluctueert deze lijn momenteel fractioneel onder 2150. De focus voor nu ligt op het her-testen van deze lijn, waarbij dus de expliciete opmerking dat grote twijfel bestaat of zij opnieuw de verkoopdruk weet op te vangen. Zoals bekend loopt in het achterhoofd onveranderd het scenario mee van een S&P500 welke kan verzwakken tot aan 2135. Wordt Vervolgd!

Geef een antwoord