S&P500: Het Patroon

De titel van de eerste column van deze week luidde: Zwakte. De keuze voor deze titel was gebaseerd op een koerspatroon uit de dag-grafiek. In de column van dinsdag is aangegeven dat het herstel waarschijnlijk onder 2195 zou haperen en de weg zou openen voor 2170. Zo Geschiedde! En nu?

SP-IntraDagGrafiek

SP-IntraDagGrafiek

De slotconclusie van de columns van deze week was steeds dezelfde. Voor de volledigheid van deze column wordt zij nog een keer herhaald: “Het scenario is en blijft dat de S&P500 in de komende dagen kan terugvallen tot aan de onderkant van het koerspatroon. Indien blijkt dat de verwachte verkoopdruk niet opdroogt rond 2170 dan gaat het patroon van de rising-wedge werken. “ Gisteren heeft de S&P500 invulling gegeven aan de verwachting dat zij zou afdalen tot de zone 2170. In de dag-grafiek is te zien dat de index momenteel op de steunlijn van het koerspatroon staat. De komende sessies worden dus bepalend. Droogt de verkoopdruk op of zakt de graadmeter door? Indien sprake is van de tweede situatie dan mag worden aangenomen dat de S&P500 vrij snel zal verzwakken tot aan 2115. Weet de index zich staande te houden boven 2170 dan is de opwaartse potentie op basis van het patroon wederom beperkt tot aan grofweg 2200. De keuze van de eerste titel van deze week is een kleine aanwijzing welk scenario het meest waarschijnlijk is. Maar u weet: Reageren, Niet Anticiperen. Wordt Vervolgd!

SP-DagGrafiek

SP-DagGrafiek

SP-WeekGrafiek

SP-WeekGrafiek

2 reacties op “S&P500: Het Patroon”

  1. jan says:

    Weet de index zich staande te houden boven 2170 dan is de opwaartse potentie op basis van het patroon wederom beperkt tot aan grofweg 2000.

    Ik neem aan 2200?

  2. Geert-Jan Nikken says:

    Geheel correct….de fout is inmiddels rechtgezet…dank voor uw oplettend oog..
    GRS Geert-Jan

Laat een reactie achter